Szkolenie IREB® CPRE Foundation Level – Certyfikowany Specjalista Inżynierii Wymagań

Szkolenie autorskie „IREB® CPRE Foundation Level – Certyfikowany Specjalista Inżynierii Wymagań”, jest przeznaczone dla wszystkich osób mających styczność z inżynierią wymagań – analityków, członków zespołów projektowych, przedstawicieli świata biznesu. Obejmuje kluczowe informacje niezbędne do zrozumienia celów i zadań inżynierii wymagań, w szczególności pozyskiwania i zarządzania wymaganiami przez cały cykl życia produktu informatycznego.

Szkolenie ma na celu usystematyzowanie posiadanej przez uczestników wiedzy i omówienie czynności i praktyk inżynierii wymagań według programu IREB® CPRE opracowanego przez międzynarodową organizację IREB (International Requirements Engineering Board). W skład IREB® wchodzą uznani, z odpowiednim dorobkiem i osiągnięciami, przedstawiciele inżynierii wymagań ze świata nauki, przemysłu oraz doradztwa.

Szkolenie przygotowuje do egzaminu certyfikacyjnego IREB® CPRE Foundation Level (poziom podstawowy).

Cel szkolenia
Dostarczenie uczestnikom niezbędnej wiedzy o podstawach inżynierii wymagań wg IREB. Przygotowanie do egzaminu certyfikacyjnego CPRE Foundation Level.

Korzyści dla uczestników
Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą:

 • Rozumieli kluczowe pojęcia, koncepcje i metody inżynierii wymagań.
 • Znali i rozumieli czynności wchodzące w skład inżynierii wymagań.
 • Potrafili pozyskiwać, klasyfikować i specyfikować wymagania przy użyciu różnych metod i technik.
 • Znali i rozumieli korzyści z modelowania wymagań i rozwiązań przy pomocy notacji UML.
 • Znali zasady egzaminu certyfikacyjnego CPRE Foundation Level.

Adresaci szkolenia
Szkolenie jest ukierunkowane na wszystkie osoby mające styczność z inżynierią wymagań i pragnące potwierdzić swoje kwalifikacje międzynarodowym certyfikatem IREB® CPRE. W szczególności szkolenie kierujemy do:

 • Analityków systemowych i biznesowych, właścicieli produktu, właścicieli biznesowych
 • Inżynierów oprogramowania i systemów.
 • Osób planujących rozwój kariery zawodowej w kierunku inżynierii wymagań, w tym analizy systemowej/biznesowej.
 • Testerów, QA, osób odpowiedzialnych za zapewnienie jakości systemów informatycznych i oprogramowania.
 • Menadżerów i konsultantów IT, którzy chcą zdobyć podstawową wiedzę i podstawowe zrozumienie obszaru inżynierii wymagań.

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie i podstawy
  • Główne założenia inżynierii wymagań
  • Klasyfikacja wymagań
  • Rola i zadania inżyniera wymagań
 2. Podstawowe zasady inżynierii wymagań
  • Omówienie zasad
 3. Artefakty i praktyki dokumentowania
  • Artefakty w inżynierii wymagań
  • Charakterystyka artefaktów
  • Kategorie i poziomy abstrakcji
  • Ogólne wytyczne dotyczące dokumentacji
  • Artefakty oparte na języku naturalnym
  • Artefakty oparte na szablonach
  • Artefakty oparte na modelach (modelowanie kontekstu, struktury i danych, funkcji i przepływu, stanu i zachowania)
  • Słowniki
  • Struktura dokumentacji wymagań
  • Prototypy w inżynierii wymagań
  • Kryteria jakości artefaktów i wymagań
 4. Praktyki w zakresie opracowywania wymagań
  • Źródła wymagań
  • Pozyskiwanie wymagań
  • Negocjowanie wymagań i rozwiązywanie konfliktów
  • Walidacja wymagań
 5. Proces i struktura pracy
  • Czynniki wpływające na proces
  • Aspekty procesu inżynierii wymagań
  • Konfigurowanie procesu inżynierii wymagań
 6. Praktyki w zakresie zarządzania wymaganiami
  • Zarządzanie cyklem życia wymagań
  • Kontrola wersji i konfiguracja wymagań
  • Atrybuty i widoki
  • Śledzenie powiązań pomiędzy wymaganiami (traceability)
  • Obsługa zmiany
  • Priorytetyzacja
 7. Narzędzia wspierające
  • Narzędzia w inżynierii wymagań – obszary zastosowania
  • Wprowadzanie narzędzi do organizacji

Forma zajęć
Szkolenie oprócz teorii uzupełnione jest ćwiczeniami i przykładami ułatwiającymi zrozumienie materiału.

Materiały szkoleniowe
Wydruk materiałów szkoleniowych, przykładowe egzaminu próbne, dyplom udziału w szkoleniu, materiały biurowe. Dla szkoleń w formule zdalnej, wszystkie materiały szkoleniowe są w wersji elektronicznej.

Prowadzenie szkolenia
Trener posiadający kompetencje merytoryczne oraz bogate, wieloletnie doświadczenie  praktyczne z umiejętnością przekazywania wiedzy. Szkolenie prowadzone jest przez eksperta z kilkunastoletnim doświadczeniem w branży IT i szeroką wiedzą w zakresie procesów IT, dodatkowo od lat pełniącego wiodącą funkcję w strukturach organizacji IREB. Z najwyższą starannością, dostosujemy  prowadzenie szkolenia do potrzeb oraz wymagań organizacji.

Warunki uczestnictwa
Podstawowa wiedza z zakresie Inżynierii Oprogramowania.

Grupa: od 5 do 10 osób
Czas trwania: 3 dni / 24 h

Egzamin IREB CPRE Foundation Level

Zasady egzaminu: Egzamin IREB CPRE Foundation Level musi być ukończony w ciągu 75 minut i obejmuje około 45 pytań wielokrotnego wyboru. Na wniosek osób zdających egzamin w języku innym niż ojczysty, czas egzaminu może zostać przedłużony o 15 minut. W zależności od stopnia trudności pytaniom przypisuje się różną liczbę punktów. Egzamin ma charakter zamknięty: podczas egzaminu nie można korzystać z żadnych materiałów - z wyjątkiem słownika językowego. Aby zdać egzamin, należy uzyskać co najmniej 70,00 % wszystkich możliwych do uzyskania punktów. Egzamin można zdawać w języku polskim, chińskim (mandaryńskim), holenderskim, angielskim, francuskim, niemieckim, włoskim, perskim, portugalskim (brazylijskim), rosyjskim, hiszpańskim i szwedzkim. Egzamin odbywa się online lub stacjonarnie. Na życzenie uczestnika, możemy pomóc w zakupie egzaminu. Cena ok. 1 100 zł brutto/za osobę. Cena egzaminu nie jest wliczona do ceny szkolenia.