Szkolenie Kreatywne rozwiązywanie problemów- zwiększanie własnej skuteczności

Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich osób, które są zainteresowane rozwijaniem kreatywności i zwiększaniem swojej skuteczności szczególnie w obszarze realizacji zadań. Obejmuje całość wiedzy niezbędnej do prawidłowego zrozumienia wyzwań współczesnego świata w zakresie tych 2 obszarów wiedzy 1) kreatywność i 2) skuteczność.

Szkolenie ma na celu zaznajomienie z metodykami realnego rozwijania kreatywnego myślenia oraz skutecznego zarządzania swoimi zadaniami. To również usystematyzowanie posiadanej przez uczestników wiedzy praktycznej. Poprzez studia przypadków i ćwiczenia uczestnicy poznają praktyczne zastosowanie zasad kreatywnego myślenia i efektywnego zarządzania swoimi zadaniami w czasach 4.0,  oraz uczą się stosować je we własnym środowisku pracy. Ćwiczenia obejmują zagadnienia związane z ćwiczeniem kreatywnego myślenia oraz definiowaniem własnych zadań, celów oraz KPI.

Cel szkolenia
Dostarczenie uczestnikom niezbędnej wiedzy o skutecznych, sprawdzonych technikach kreatywnego myślenia i zarządzania swoją skutecznością.

Korzyści dla uczestników
Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą:

  • Rozumieli na czym polega specyfika skutecznego rozwijania u siebie kreatywnego myślenia i skutecznego podejścia do realizacji zadań w oparciu o sprawdzone narzędzia?
  • Znali i rozumieli podstawowe pojęcia i techniki stosowane współcześnie w obszarze skuteczniejszego uczenia się w oparciu o mnemotechniki.
  • Znali, rozumieli i stosowali w praktyce zasady pracy z narzędziami do zarządzania swoimi zadaniami.

Adresaci szkolenia
Szkolenie jest ukierunkowane na wszystkie osoby mające potrzebę rozwijania u siebie pokładów kreatywności i zwiększania swojej skuteczności, w dowolnym obszarze działania firmy: planowaniu, produkcji, sprzedaży, marketingu, zarządzaniu (dopasowujemy ćwiczenia i konkretne przykłady do specyfiki obszaru np. sprzedaż różni się w wielu obszarach od działania w sferze produkcji.

Program szkolenia

  1. Czasy 4.0 czyli jak zmieniają się oczekiwania i możliwości w procesach uczenia się?
  2. Jaka wiedza z zakresu nauro nauk potrzebna jest w rozwijaniu kreatywności i do pracy z narzędziami analitycznymi zwiększającymi swoją skuteczność?
  3. Wyzwania w zarządzaniu swoimi zadaniami.
  4. Przegląd światowych trendów w zakresie najważniejszych kompetencji na lata 2023 – 2025.
  5. Zastosowanie techniki rozwijających kreatywne myślenie.
  6. Pięć (5) strategicznych obszarów zarządzania swoimi zadaniami w oparciu o System Edukacji Menedżerskiej ZEBRA®.
  7. Podsumowanie całego szkolenia własnoręcznie wykonaną mapą myśli.

I) ZARZĄDZANIE, czym muszę zarządzić, co mam zrobić, na kiedy, jak?

II) EDUKACJA, czego mam się nauczyć, jaką wiedzę mam poszerzyć, jak to mam robić?

III) BIZNES, odważne stosowanie narzędzi analitycznych w procesie zwiększania własnej skuteczności, VUCA, SWOT, ZEBRA, BAFeT…

IV) REKRUTACJA, jakie zasoby muszę „wyrekrutować”, aby zrealizować swoje zadanie

V) ADMINISTRACJA, jak mam sprawnie administrować swoim/ swoimi zadaniami aby zwiększać swoją skuteczność?

Forma zajęć
Szkolenie oprócz teorii uzupełnione jest ćwiczeniami i przykładami ułatwiającymi zrozumienie materiału.

Materiały szkoleniowe
Wydruk materiałów szkoleniowych, materiały do ćwiczeń, dyplom udziału w szkoleniu, materiały biurowe. Dla szkoleń w formule zdalnej, materiały szkoleniowe są w wersji elektronicznej.

Prowadzenie szkolenia
Trener posiadający kompetencje merytoryczne oraz bogate, wieloletnie doświadczenie  praktyczne z umiejętnością przekazywania wiedzy. Z najwyższą starannością, dostosujemy  prowadzenie szkolenia do potrzeb oraz wymagań organizacji.

Warunki uczestnictwa
Brak wymagań

Grupa: od 8 do 16 osób
Czas trwania: 2 dni / 16 h