Szkolenie Modelowanie procesów z użyciem notacji BPMN

BPMN czyli Business Process Model and Notation, stanowi obecnie niekwestionowany standard obrazowania działalności organizacji w postaci graficznych modeli procesów biznesowych. Pozwala na precyzyjne zrozumienie sposobu działania organizacji. Zbudowanie modeli procesów biznesowych w tym standardzie umożliwia zrozumienie, zaplanowanie i modyfikację sposobów komunikacji między organizacją a otoczeniem biznesowym.

Poznając BPMN, zdobywasz informacje o najpopularniejszym sposobie dokumentowania procesów biznesowych oraz dokumentowania współpracy pomiędzy procesami biznesowymi różnych współpracujących organizacji. Posługując się BPMN, podnosisz swoje kwalifikacje o organizacji, jej funkcjonowaniu oraz zdobywasz najlepszą podstawę do rozpoczęcia ciągłego doskonalenia procesów biznesowych.

Szkolenie zapoznaje uczestnika z podstawowymi pojęciami z zakresu zarządzania procesowego, zarządzania procesami biznesowymi w organizacji oraz wszystkimi aspektami związanymi z modelowanie procesów biznesowych w notacji BPMN. Następnie przedstawione będą wszystkie elementy notacji niezbędne do budowy modeli procesów w BPMN.

Po zakończeniu szkolenia i wykonaniu kilku samodzielnych ćwiczeń, które mogą być bezpłatnie poprawione, opisane lub uzupełnione przez jednego z prowadzących po zakończeniu szkolenia, uczestnik będzie posiadał komplet wiadomości niezbędnych do przystąpienia do egzaminu „Certyfikat podstawowych kompetencji BPMN (ang. Certificate of Basic BPMN Competence)” wystawianego przez Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk (IBS PAN).

W związku z tym, że jest to szkolenie podstawowe, osoby zainteresowane uczestnictwem nie muszą spełniać wygórowanych wymagań.

Szkolenia prowadzone są w języku polskim, a dla grup międzynarodowych w języku angielskim.

Cel szkolenia
Dostarczenie uczestnikom praktycznej wiedzy w zakresie modelowania procesów biznesowych przy wykorzystaniu BPMN. Dla osób mającym podstawową wiedzę z BPMN, szkolenie umożliwia jej uporządkowanie, wyeliminowanie błędów oraz zdobycie praktycznej wiedzy w zakresie modelowania procesów biznesowych.

Korzyści dla uczestników
Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą:

 • Potrafili rozróżnić pojęcia proces, mapa procesu i model procesu.
 • Znali podstawowe typy diagramów opisanych w BPMN.
 • Posiadali wiedze o elementach notacji niezbędnych do budowy modeli procesów.
 • Posiadali wiadomości niezbędne do uzyskania certyfikatu podstawowych kompetencji BPMN.

Adresaci szkolenia
BPMN związany jest praktycznie z każdym poziomem zarządzania w organizacji. Szkolenie jest adresowane do kadry zarządzającej każdego szczebla, aby zaznajomić ich z poprawnym interpretowaniem i modyfikowaniem modeli procesów biznesowych, które ich dotyczą.

Szkolenie adresowane jest także do pełnomocników zarządu do spraw jakości, którzy chcą uszczegółowić przebiegi procesów biznesowych i brać udział w ich doskonaleniu.

Szkolenie to adresowane jest także do analityków biznesowych oraz programistów i developerów aplikacji. Po tym szkoleniu analitycy biznesowi będą potrafili prowadzić projekty modelowania procesów biznesowych oraz budować poprawne modele procesów. Informatycy i developerzy będą potrafili poprawnie interpretować modele procesów biznesowych i ewentualnie uzupełniać je o dodatkowe dane niezbędne do ich pracy.

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie do BPMN
 2. Podstawowe pojęcie z zakresu zarządzania procesowego
  • Proces biznesowy
  • Model procesu biznesowego
  • Mapa procesu i mapa procesów
  • Procedura
  • Stanowisko a rola biznesowa
  • Poziomy złożoności opisu procesu
 3. Praktyczne zasady prowadzenia projektu modelowania procesów
 4. Podstawowe elementy notacji BPMN
  • Czynności czyli praca w procesie
  • Przepływ procesu czyli kolejność wykonywania pracy
  • Uczestnicy i tory czyli wykonawcy procesu
  • Zdarzenia czyli stany w procesie
  • Bramki czyli sterowanie logiką przepływu procesu
 5. Typy diagramów
  • Orkiestracja
  • Współpraca
  • Choreografia
  • Konwersacja
 6. Koncepcja żetonu w BPMN
 7. Miejsca realizacji procesów
  • Uczestnicy (pools)
  • Tory (lines)
 8. Zdarzenia w procesie ze względu na miejsce ich zajścia
  • Początkowe – miejsca startu
  • Pośrednie
  • Końcowe – zakończenia procesu
 9. Wybrane typy zdarzeń w procesach
  • Zdarzenia bez określonego typu
  • Reguła biznesowa
  • Sygnał
  • Czas
  • Zerwanie
  • Łącze
  • Wielokrotne
 10. Praca w procesie (czynności i zadania)
  • Zadanie użytkownika
  • adanie ręczne
  • Zadanie reguła biznesowa
  • Zadanie skrypt
  • Praca wykonywana w pętlach
  • podprocesy
 11. Współpraca pomiędzy uczestnikami
  • Typy diagramów przedstawiających współpracę
  • Zdarzenie komunikat
  • Zadanie związane z komunikatem
  • Przepływ komunikatu
  • Zadanie typu usługa
 12. Artefakty
 13. Bramki
  • Bramki wyzwalane zdarzeniami i sterowane danymi
  • Bramki inicjujące i nieinicjujące
  • Bramki rozdzielające i scalające
  • Bramki and, or i xor, complex
 14. Dane w procesie
 15. Podproces ad hoc
 16. Proces globalny i czynność wywołująca
 17. Podproces zdarzeniowy
 18. Kompensacja
 19. Eskalacja i błędy w procesie
 20. Transakcja biznesowa
 21. Typy przepływów w procesie
  • Przepływ normalny
  • Obsługa wyjątków
  • Przepływ ad hoc
 22. Koordynacja procesów pomiędzy uczestnikami – choreografia (opcjonalnie)
 23. Konwersacja pomiędzy uczestnikami.

Forma zajęć
Szkolenie oprócz teorii uzupełnione jest ćwiczeniami i przykładami ułatwiającymi zrozumienie materiału, ponadto w ramach przygotowania do egzaminu omawiany jest egzamin testowy.

Materiały szkoleniowe
Wydruk materiałów szkoleniowych, materiały do ćwiczeń, egzaminy testowe, dyplom udziału w szkoleniu, materiały biurowe dla szkoleń stacjonarnych lub personalizowany PDF, zawierający materiał w formie elektronicznej omawiany na szkoleniu zdalnym.

Prowadzenie szkolenia
Trener posiadający kompetencje merytoryczne oraz bogate, wieloletnie doświadczenie  praktyczne z umiejętnością przekazywania wiedzy. Z najwyższą starannością, dostosujemy  prowadzenie szkolenia do potrzeb oraz wymagań organizacji.

Warunki uczestnictwa
Brak wymagań.

Grupa: od 6 do 10 osób
Czas trwania: 3 dni / 24 h

Egzamin BPMN

Rezultatem testu jest potwierdzenie kompetencji w zakresie modelowania procesów w notacji BPMN i uzyskanie "Certyfikatu podstawowych kompetencji BPMN" (ang. Certificate of Basic BPMN Competence). Egzamin jest organizowany stacjonarnie w IBS PAN w Warszawie. Czas trwania egzaminu to 3 godziny zegarowe. Łącznie jest 20 pytań testowych i 1 model; można uzyskać maksymalnie 35 pkt, do uzyskania zaliczenia co najmniej 21 pkt. Voucher na egzamin jest dodatkowo płatny, dostępny podczas zgłoszenia na szkolenie.