Szkolenie Negocjacje

Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich osób mających styczność z prowadzeniem negocjacji z klientami, dostawcami, kooperantami itp. Obejmuje całość wiedzy niezbędnej do prawidłowego zrozumienia zasad prowadzenia skutecznych i profesjonalnych negocjacji.

Szkolenie ma na celu zaznajomienie z metodykami prowadzenia rozmów negocjacyjnych oraz usystematyzowanie posiadanej przez uczestników wiedzy praktycznej. Poprzez studia przypadków i ćwiczenia uczestnicy poznają praktyczne zastosowanie zasad prowadzenia rozmów negocjacyjnych oraz uczą się stosować je we własnym środowisku pracy. Ćwiczenia obejmują zagadnienia związane z definiowaniem zakresu i struktury rozmowy negocjacyjnej, tworzeniem planu negocjacji, reagowaniem na obiekcje stron w negocjacjach. Program może być na poziomie podstawowym i zaawansowanym włącznie z opcją prowadzenia negocjacji w środowisku międzynarodowym. W programie możemy uwzględnić zasady zarządzania procesem negocjacji w skali np. roku.

Cel szkolenia
Dostarczenie uczestnikom niezbędnej wiedzy o prowadzeniu skutecznych negocjacji.

Korzyści dla uczestników
Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą:

 • Rozumieli na czym polega specyfika prowadzenia rozmów negocjacyjnych skoncentrowanych na osiąganiu swoich celów?
 • Znali i rozumieli podstawowe pojęcia i techniki stosowane w rozmowach negocjacyjnych.
 • Znali, rozumieli i stosowali w praktyce zasady negocjacji, angażowania uwagi stron w negocjacjach, zarządzania głosem i skutecznego wywierania wpływu w negocjacjach.

Adresaci szkolenia
Szkolenie jest ukierunkowane na wszystkie osoby mające styczność z prowadzeniem rozmów negocjacyjnych.

Program szkolenia

 1. Czasy 4.0 czyli, dlaczego trzeba obserwować zmieniające się trendy?
 2. Jaka wiedza z zakresu nauro nauk jest potrzebna w negocjacjach?
 3. Tworzenie planu swoich działań negocjacyjnych.
 4. Na czym polega skuteczne podejście do negocjacji?
 5. Zastosowanie AI w negocjacjach.
 6. Wygląd i mowa ciała w negocjacjach.
 7. Jak wykorzystać sprawdzone zasady storytelling w rozmowach negocjacyjnych?
 8. Jakie jest psychologiczne tło obiekcji i trudnych reakcji stron w negocjacjach?
 9. Jak rozpoznawać tzw. „Gry” stron w negocjacjach?
 10. Czym jest BATNA?
 11. Taktyki i techniki prowadzenia negocjacji.
 12. Jak są najlepsze techniki domykania negocjacji?
 13. Struktura rozmowy negocjacyjnej oparta na analizie sytuacji stron.

Forma zajęć
Szkolenie oprócz teorii uzupełnione jest ćwiczeniami i przykładami ułatwiającymi zrozumienie materiału.

Materiały szkoleniowe
Wydruk materiałów szkoleniowych, materiały do ćwiczeń, dyplom udziału w szkoleniu, materiały biurowe. Dla szkoleń w formule zdalnej, materiały szkoleniowe są w wersji elektronicznej.

Prowadzenie szkolenia
Trener posiadający kompetencje merytoryczne oraz bogate, wieloletnie doświadczenie  praktyczne z umiejętnością przekazywania wiedzy. Z najwyższą starannością, dostosujemy  prowadzenie szkolenia do potrzeb oraz wymagań organizacji.

Warunki uczestnictwa
Brak wymagań

Grupa: od 8 do 16 osób
Czas trwania: 2 dni / 16 h
Czas trwania szkolenia uzależniony jest od zwartości merytorycznej i poziomu zaawansowania uczestników.