Szkolenie Prezentacje i wystąpienia publiczne

Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich osób mających styczność z projektami lub będących członkami zespołów projektowych i muszą prezentować na forum różne treści. Obejmuje całość wiedzy niezbędnej do prawidłowego zrozumienia zasad prowadzenia ciekawych albo wręcz porywających prezentacji z zastosowaniem zasad storytelling .

Szkolenie ma na celu zaznajomienie z metodykami prowadzenia prezentacji oraz usystematyzowanie posiadanej przez uczestników wiedzy praktycznej. Poprzez studia przypadków i ćwiczenia uczestnicy poznają praktyczne zastosowanie zasad prowadzenia angażujących prezentacji oraz uczą się stosować je we własnym środowisku pracy. Ćwiczenia obejmują zagadnienia związane z definiowaniem zakresu prezentacji, tworzeniem planu wystąpienia, sztuki wizualnego myślenia i prezentowania treści oraz kontrolowaniem zachowań uczestników prezentacji.

Cel szkolenia
Dostarczenie uczestnikom niezbędnej wiedzy o prowadzeniu prezentacji i wystąpień publicznych.

Korzyści dla uczestników
Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą:

 • Rozumieli na czym polega specyfika bardzo dobrych prezentacji.
 • Znali i rozumieli podstawowe pojęcia i techniki stosowane w wystąpieniach publicznych.
 • Znali, rozumieli i stosowali w praktyce zasady prezentacji, angażowania uwagi uczestników, zarządzania głosem i dobrego wywierania wpływu.

Adresaci szkolenia
Szkolenie jest ukierunkowane na wszystkie osoby mające styczność z prowadzeniem prezentacji, zarówno wewnętrznymi jak i zewnętrznymi w dowolnym obszarze działania firmy: planowaniu, produkcji, sprzedaży, marketingu, zarządzaniu.

Program szkolenia

 1. Czasy 4.0 czyli jak zmieniają się preferencje odbiorców prezentacji?
 2. Jaka wiedza z zakresu nauro nauk jest nam tu potrzebna?
 3. Tworzenie planu i struktury prezentacji.
 4. Jak skutecznie zarządzać głosem w oparciu o 5 zasad?
 5. Sztuka wizualnego myślenia i prezentowania treści czyli na czym polega zasada „ 1 obraz 1000 słów”?
 6. Flipchart, rzutnik multimedialny i inne narzędzia.
 7. Mowa ciała i poruszanie po sali.
 8. Jak wykorzystać sprawdzone zasady storytelling w prezentacji?
 9. Jakie jest psychologiczne tło obiekcji i trudnych reakcji uczestników prezentacji?
 10. Jak jest najlepsze zakończenie prezentacji?
 11. Moja prezentacja to narzędzie do budowania mojej marki.

Forma zajęć
Szkolenie oprócz teorii uzupełnione jest ćwiczeniami i przykładami ułatwiającymi zrozumienie materiału.

Materiały szkoleniowe
Wydruk materiałów szkoleniowych, materiały do ćwiczeń, dyplom udziału w szkoleniu, materiały biurowe. Dla szkoleń w formule zdalnej, materiały szkoleniowe są w wersji elektronicznej.

Prowadzenie szkolenia
Trener posiadający kompetencje merytoryczne oraz bogate, wieloletnie doświadczenie  praktyczne z umiejętnością przekazywania wiedzy. Z najwyższą starannością, dostosujemy  prowadzenie szkolenia do potrzeb oraz wymagań organizacji.

Warunki uczestnictwa
Brak wymagań

Grupa: od 8 do 16 osób
Czas trwania: 2 dni / 16 h