Szkolenie Procesy, Usługi i Komunikacja w IT

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników i współpracowników (osób na kontraktach) małych i średnich zespołów IT (8-16 osób), pragnących podnieść efektywność. Obejmuje podstawy wiedzy niezbędnej do prawidłowego zrozumienia zarządzania procesowego i modelu usługowego. Uzupełnieniem prezentowanego podejścia procesowego będzie omówienie reguł i praktyk komunikacji w zespole IT.

Szkolenie, realizowane w formie angażującego warsztatu ma na celu usystematyzowanie posiadanej przez uczestników wiedzy praktycznej i skonfrontowanie jej z najlepszymi praktykami innych organizacji. Poprzez analizę własnych doświadczeń uczestnicy już w trakcie szkolenia identyfikują możliwości zastosowania zdobytych doświadczeń we własnej organizacji.

Cel szkolenia
Dostarczenie inspiracji do działań podnoszących efektywność zespołu IT.

Korzyści dla uczestników
Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą:

  • znali i rozumieli podejście procesowe do zarządzania,
  • znali i rozumieli podstawowe pojęcia modelu usługowego,
  • znali i rozumieli ogólne zasady komunikacji w zespole IT.

Adresaci szkolenia
Szkolenie jest ukierunkowane na wszystkie osoby pracujące w zespołach IT, w szczególności zajmujące się utrzymaniem (administrowaniem) systemów i wsparciem użytkowników. Osobom z zespołów rozwojowych (wdrożenia i programowanie) oraz devopsowych zapewni szersze spojrzenie na całość organizacji IT. Dedykowane dla małych i średnich organizacji.

Program szkolenia

  1. Standardy stosowane w zarządzaniu IT
  2. Proces i zarządzanie procesowe w IT
  3. Usługa i model usługowy IT
  4. Praktyki zarządzania usługami IT
  5. Podstawy komunikacji
  6. Komunikacja w zespole
  7. Praktyki skutecznej komunikacji

Forma zajęć
Szkolenie jest prowadzone w formie warsztatu, w trakcie którego teoria uzupełniana jest omawianiem przykładów z praktyki uczestników.

Materiały szkoleniowe
Wydruk materiałów szkoleniowych, dyplom udziału w szkoleniu, materiały biurowe. Dla szkoleń w formule zdalnej, wszystkie materiały szkoleniowe są w wersji elektronicznej.

Prowadzenie szkolenia
Trener posiadający kompetencje merytoryczne oraz bogate, wieloletnie doświadczenie praktyczne z umiejętnością przekazywania wiedzy. Z najwyższą starannością, dostosujemy  prowadzenie szkolenia do potrzeb oraz wymagań organizacji.

Warunki uczestnictwa
Brak wymagań

Grupa: od 8 do 16 osób
Czas trwania: 2 dni / 16 h