Szkolenie Przygotowanie do egzaminu Certified Associate in Project Managment (CAPM)®

Szkolenie „Certified Associate in Project Management (CAPM)® Exam Prep Course” porządkuje wiedzę na temat prowadzenia projektów w podejściu kaskadowym i zwinnym oraz zgłębia zagadnienia analizy biznesowej. Podczas szkolenia uczestnicy  przeprowadzają projekt przez wszystkie fazy życia projektu, zapoznają się ze słownictwem, terminologią oraz narzędziami odpowiednimi dla każdej z faz. Dodatkowo szkolenie przygotowuje do zdobycia prestiżowego certyfikatu CAPM®.

Certyfikat CAPM® jest potwierdzeniem posiadanej podstawowej wiedzy i umiejętności z obszaru zarządzania projektami. Potwierdza on również gotowość do poprowadzenia szerokiej gamy projekty. Posiadanie certyfikatu CAPM® otwiera drogę do rozpoczęcia kariery w zarządzaniu projektami.

Cel szkolenia
Szkolenie przygotowuje do uzyskania certyfikatu CAPM®. Porządkuje wiedzę, dostarcza uczestnikom podstawowych pojęć,  zapoznaje ze słownictwem i terminologią oraz narzędziami zarządzania projektami.

Korzyści dla uczestników
By the end of the training, participants should know:

1. Project Management Fundamentals and Core Concepts, specifically:

 • Understand of the various project life cycles and processes.
 • Differentiate between predictive and adaptive approaches.
 • Demonstrate an understanding of project management planning.
 • Recognize project roles and responsibilities.
 • Grasp methods for executing and adjusting to predefined strategies, including areas like communication and risk.
 • Show proficiency in familiar problem-solving methods and tools.
 • Highlight the pivotal function a project manager fulfills.

2. Agile Frameworks/Methodologies, specifically:

 • Determine suitable scenarios for applying an adaptive approach within organizational structures.
 • Compare the pros and cons of adaptive and predictive, plan-based projects.
 • Identify the suitability of adaptive approaches for the organizational structure (e.g., virtual, colocation, matrix structure, hierarchical, etc.).
 • Identify organizational process assets and environmental factors that facilitate the use of adaptive approaches.
 • Determine how to plan project iterations.
 • Determine how to document project controls for an adaptive project.
 • Distinguish between the components of different adaptive methodologies (e.g., Scrum, Extreme Programming (XP), Scaled Adaptive Framework (SAFe®), Kanban, etc.).
 • Determine how to prepare and execute task management steps.

3. Business Analysis Frameworks, specifically:

 • Demonstrate an understanding of business analysis (BA) roles and responsibilities.
 • Demonstrate the importance of stakeholder and team communication to the business analyst role.
 • Determine how to gather requirements and using the best approach for a situation.
 • Explain the application of a product roadmap.
 • Determine how project methodologies influence business analysis processes.
 • Validate requirements through product delivery.


Adresaci szkolenia
The course is designed for both novice and experienced project managers who would like to structure their project management knowledge, those preparing for the CAPM® exam and anyone who works in project teams. For directors and senior managers responsible for the implementation of project management, attending the training will help them choose the right approach and the right tools and techniques.
Szkolenie przeznaczone jest zarówno dla początkujących jak i doświadczonych kierowników projektu, którzy chcieliby uporządkować swoją wiedzę z zakresu zarządzania projektami, przygotowującym się do certyfikacji CAPM® oraz wszystkich, którzy pracują w zespołach projektowych. Dyrektorom i kierownikom wyższego szczebla odpowiedzialnym za wdrożenie zarządzania projektami udział w szkoleniu pomoże dokonać wyboru odpowiedniego podejścia oraz odpowiednich narzędzi i technik.

Program szkolenia

Lesson 1: Becoming a Certified Associate in Project Management
Lesson 2: Projects and Project Management
Lesson 3: Organizing for Project Performance
Lesson 4: Development Approach and Life Cycle Performance Domain
Lesson 5: Planning, Project Work and Delivery: Predictive Methodologies
Lesson 6: Project Work and Delivery
Lesson 7: Planning, Project Work and Delivery: Adaptive Methodologies
Lesson 8: Overview of Adaptive Frameworks
Lesson 9: Measurement, Tracking, and Managing Uncertainty
Lesson 10: Business Analysis Frameworks
Lesson 11: Business Analysis Domains
Lesson 12: Capstone Activity
Lesson 13: Conclusion

Forma zajęć
The course is aligned with the PMI® certification requirements of the Certified Associate in Project Management (CAPM)® exam. The course includes 3 days of instructor-led training on PMI® certified materials, divided into 11 lessons, including an introductory lesson and a conclusion.
Wszystkie fazy projektu omawiane są na prawdziwym realnym projekcie, dzięki czemu będzie można prześledzić cały cykl życia projektu. Dostęp do certyfikowanych materiałów PMI®, przygotowujących do certyfikacji CAPM®.

Materiały szkoleniowe
Templates and tools to use after the workshop; Electronic Participant’s Guide; Electronic presentation; List of recommendations – books, articles, podcasts etc.; Project Management (CAPM)® Exam Prep Course – PMI authorized materials.

Prowadzenie szkolenia
Trener posiadający kompetencje merytoryczne oraz bogate, wieloletnie doświadczenie  praktyczne z umiejętnością przekazywania wiedzy. Z najwyższą starannością, dostosujemy  prowadzenie warsztatu do potrzeb oraz wymagań organizacji.

Warunki uczestnictwa
Brak wymagań

Grupa: od 8 do 15 osób
Czas trwania: 3 dni / 23 h (23 PDUs.– Professional Development Units).

PMBOK, PMI, PMP, CAPM, Project Management Professional, Certified Associate in Project Management, Project Management Institute są zarejestrowanymi znakami towarowymi Project Management Institute, Inc. AgilePMO posiada status Project Management Institute Authorized Training Partner® Premier (ATP® Premier).