Szkolenie Scrum/Agile z symulacją Scrumification

SCRUM to ramy postępowania (ang. framework) będące obecnie najpopularniejszą metodą pracy zwinnej w organizacjach i zespołach IT. Ideą SCRUMa jest rozwiązywanie złożonych problemów adaptacyjnych w projektach, by w sposób produktywny i kreatywny wytwarzać produkty o najwyższej możliwej wartości.

Oferowany warsztat jest wstępem do SCRUMa i ma na celu przybliżyć jego uczestnikom główne zasady i sposób pracy wedle tego podejścia. Ma być inspiracją dla uczestników do wdrożenia jego elementów do codziennej pracy projektowej zespołów.

Cel szkolenia
Zrozumienie idei i filozofii Agile i SCRUM. Zapoznanie uczestników z pojęciami, i pryncypiami SCRUM. Poznanie i przećwiczenie pracy wykorzystujące iteracyjne podejście. Przekazanie uczestnikom wiedzy, która pozwoli im zrozumieć oraz zastosować w praktyce wiedzę na temat reguł SCRUM i związanych z nimi rolami, artefaktami oraz ceremoniami.

Korzyści dla uczestników
Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą:

 • Rozumieli czym jest Agile i SCRUM
 • Znali i rozumieli pojęcia stosowane w SCRUMie
 • Znali i rozumieli zasady współpracy w zespołach zwinnych
 • Potrafili wdrożyć elementy pracy SCRUMowej w swoich zespołach

Adresaci szkolenia
Szkolenie dedykowane jest dla zespołów projektowych które chcą pracować wykorzystując Scrum i mają podstawową wiedzę z zakresu zwinnego zarządzania.

Program szkolenia

Dzień 1

1. Wstęp do Agile

 • Agile Manifesto
 • Rodzaje zwinnych metod pracy
 • Waterfall vs Agile – korzyści, zagrożenia, jak i kiedy stosować

2. Agile, a SCRUM

 • Scrum Guide
 • Pryncypia

3. Role w SCRUMie
4. Ceremonie SCRUM
5. Artefakty SCRUM
6. Fazy projektu w SCRUM – krok po kroku

 • Inicjowanie projektu
 • Estymacja i planowanie
 • Implementacja
 • Wdrożenie, przegląd, retrospektywa
 • Zamykanie projektu

7. Raportowanie i dokumentacja projektowa

Dzień 2

Symulacja – SCRUMIFICATION  

Jednodniowa symulacja pozwalająca uczestnikom szkolenia na praktyczne zrozumienie zasad Scruma. Oparta na pracy w grupach 5-6 osobowych w iteracyjnym cyklu umożliwiająca przećwiczenie wszystkich ceremonii oraz ról występujących w pracy SCRUMowej. Podczas warsztatu uczestnicy otrzymają zestaw materiałów potrzebny do zbudowania produktu, którego oczekuje klient. W 4 sprintach będą musieli dostarczyć zamówiony produkt. Po każdym sprincie członkowie zespołu będą zmieniać role, tak by każdy mógł przećwiczyć i zrozumieć różne aspekty pracy w zespole zwinnym.

Uczestnicy moderowani przez trenera poznają również różne techniki i narzędzia wspomagające prowadzenie ceremonii (planowanie sprintu, retrospektywa).  Dzień zakończy się wspólnym podsumowaniem oraz omówieniem refleksji i pytań uczestników.

W trakcie tego dnia uczestnicy przećwiczą i utrwalą wiedzę zdobytą pierwszego dnia szkolenia. Symulacja pozwala na przećwiczenie także realnych ryzyk i problemów jakie pojawiają się w projektach prowadzonych Scrumowo.

Forma zajęć
Szkolenie oparte na części teoretycznej połączony z  ćwiczeniami oraz całodniową symulacją, pozwalający zrozumieć ideę SCRUM oraz przyswojenie wiedzy omawianego zakresu.

Materiały szkoleniowe
Wydruk materiałów szkoleniowych, materiały do ćwiczeń,  dyplom udziału w szkoleniu, materiały biurowe, zestaw akcesoriów do symulacji. Dla szkoleń w formule zdalnej, wszystkie materiały szkoleniowe są w wersji elektronicznej.

Prowadzenie szkolenia
Trener posiadający kompetencje merytoryczne oraz bogate, wieloletnie doświadczenie  praktyczne z umiejętnością przekazywania wiedzy. Z najwyższą starannością, dostosujemy  prowadzenie szkolenia do potrzeb oraz wymagań organizacji.

Warunki uczestnictwa
Brak wymagań

Grupa: od 8 do 20 osób
Czas trwania:  2 dni / 16h