Szkolenie Sprzedaż- wypracowanie standardów sprzedaży i obsługi klientów

Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich osób mających styczność ze sprzedażą i obsługą klienta. Obejmuje całość wiedzy niezbędnej do prawidłowego zrozumienia zasad prowadzenia ciekawych dla klienta rozmów handlowych albo prezentacji handlowych z zastosowaniem zasad storytelling. Program może dotyczyć wybranych aspektów skutecznej sprzedaży albo kompleksowego wdrożenia standardów sprzedaży i obsługi klientów.
Szkolenie ma na celu zaznajomienie z metodykami prowadzenia rozmów handlowych oraz usystematyzowanie posiadanej przez uczestników wiedzy praktycznej. Poprzez studia przypadków i ćwiczenia uczestnicy poznają praktyczne zastosowanie zasad prowadzenia rozmów handlowych oraz uczą się stosować je we własnym środowisku pracy. Ćwiczenia obejmują zagadnienia związane z definiowaniem zakresu i struktury rozmowy handlowej, tworzeniem planu pracy w sprzedaży, sztuki wizualnego myślenia i prezentowania treści, reagowaniem na obiekcje klientów, prospektingu.

Cel szkolenia
Dostarczenie uczestnikom niezbędnej wiedzy o prowadzeniu skutecznej sprzedaży.

Korzyści dla uczestników
Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą:

 • Rozumieli na czym polega specyfika prowadzenia rozmów handlowych skoncentrowanych na wyzwaniach i tzw. „bólach” klientów?
 • Znali i rozumieli podstawowe pojęcia i techniki stosowane w rozmowach handlowych.
 • Znali, rozumieli i stosowali w praktyce zasady prezentacji handlowych, angażowania uwagi klientów, zarządzania głosem i dobrego wywierania wpływu w sprzedaży.

Adresaci szkolenia
Szkolenie jest ukierunkowane na wszystkie osoby mające styczność z prowadzeniem rozmów handlowych w tym przez telefon z opcją video spotkań online.

Program szkolenia

 1. Czasy 4.0 czyli, dlaczego trzeba obserwować zmieniające się preferencje klientów ?
 2. Jaka wiedza z zakresu nauro nauk jest potrzebna w sprzedaży?
 3. Tworzenie planu swoich działań sprzedażowych.
 4. Na czym polega skuteczny współczesny prospekting?
 5. Zastosowanie AI w sprzedaży.
 6. Jak skutecznie zarządzać głosem w oparciu o 5 zasad?
 7. Sztuka wizualnego myślenia i prezentowania treści w sprzedaży czyli na czym polega zasada „ 1 obraz 1000 słów”?
 8. Wygląd i mowa ciała w sprzedaży.
 9. Jak wykorzystać sprawdzone zasady storytelling w rozmowach handlowych?
 10. Jakie jest psychologiczne tło obiekcji i trudnych reakcji klientów?
 11. Jak rozpoznawać tzw. „Gry” klientów?
 12. Jak są najlepsze techniki zamykania sprzedaży?
 13. Struktura rozmowy handlowej oparta na analizie sytuacji klienta.
 14. Struktura rozmowy telefonicznej skoncentrowanej na umówieniu się na spotkanie.

Forma zajęć
Szkolenie oprócz teorii uzupełnione jest ćwiczeniami i przykładami ułatwiającymi zrozumienie materiału.

Materiały szkoleniowe
Wydruk materiałów szkoleniowych, materiały do ćwiczeń, dyplom udziału w szkoleniu, materiały biurowe. Dla szkoleń w formule zdalnej, materiały szkoleniowe są w wersji elektronicznej.

Prowadzenie szkolenia
Trener posiadający kompetencje merytoryczne oraz bogate, wieloletnie doświadczenie praktyczne z umiejętnością przekazywania wiedzy. Z najwyższą starannością, dostosujemy prowadzenie szkolenia do potrzeb oraz wymagań organizacji.

Warunki uczestnictwa
Brak wymagań

Grupa: od 8 do 16 osób
Czas trwania: 2 dni / 16 h
Czas trwania szkolenia uzależniony jest od zwartości merytorycznej i poziomu zaawansowania uczestników. Wersja 2 dniowa to przegląd wszystkich najważniejszych narzędzi i dokładny trening wybranych 2-3 kompetencji np. prowadzenia rozmów handlowych w oparciu o bardzo dobrze przygotowaną strukturę.