Szkolenie Standardy dokumentacji wymagań

Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich osób zaangażowanych w procesy dokumentacji i specyfikacji wymagań w projektach informatycznych – zarówno twórców (autorów) treści, jak i jej odbiorców.

Program szkolenia obejmuje dobre praktyki w zakresie opisu wymagań (biznesowych, systemowych) oraz uznane standardy i wzorce specyfikacji. Podczas szkolenia wyjaśnimy, w jaki sposób prawidłowo określić wymaganą zawartość informacyjną i poziom szczegółowości opisu wymagań, na co zwrócić uwagę by zapewnić, że wymagania nie tylko spełniają standardy jakościowe, ale i są zrozumiałe dla grupy docelowej.

Praktyki omawiane na szkoleniu oparte są na międzynarodowych normach oraz wnioskach z doświadczeń projektowych.

Cel szkolenia
Dostarczenie uczestnikom niezbędnej wiedzy dotyczącej dokumentowania wymagań na różnych poziomach przy zastosowaniu różnych metod.

Korzyści dla uczestników
Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą:

 • Rozumieli kluczowe czynniki wpływające na dobór formy dokumentacji wymagań.
 • Potrafili dobrać właściwą formę specyfikacji wymagania.
 • Potrafili udokumentować wymagania przy użyciu różnych metod i praktyk.

Adresaci szkolenia
Szkolenie jest ukierunkowane na wszystkie osoby pragnące pozyskać umiejętności w zakresie dokumentacji wymagań w projektach informatycznych. W szczególności szkolenie kierujemy do:

 • Analityków systemowych i biznesowych, właścicieli produktu, właścicieli biznesowych.
 • Inżynierów oprogramowania i systemów.
 • Osób planujących rozwój kariery zawodowej w kierunku IT.
 • Przedstawicieli biznesu odpowiedzialnych za opracowanie potrzeb biznesowych.
 • Testerów, QA, osób odpowiedzialnych za zapewnienie jakości systemów informatycznych i oprogramowania.
 • Menadżerów, liderów zespołów projektowych i konsultantów IT.

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie
  • Klasyfikacja wymagań
  • Typy wymagań a ich zawartość
  • Jakość wymagań
 2. Proces specyfikacji wymagań
  • Określenie źródeł wymagań
  • Techniki pozyskiwania informacji
  • Komunikacja i współpraca z interesariuszami
 3. Standardy opisu wymagań
  • Opis w języku naturalnym – szablony i standardy
  • Opis w postaci modelu – notacje do modelowania
  • Dobór odpowiedniej formy opisu
 4. Podsumowanie
  • Podsumowanie warsztatów
  • Dobre praktyki dokumentacji

Forma zajęć
Szkolenie oprócz teorii uzupełnione jest ćwiczeniami i przykładami ułatwiającymi zrozumienie materiału.

Materiały szkoleniowe
Wydruk materiałów szkoleniowych, dyplom udziału w szkoleniu, materiały biurowe. Dla szkoleń w formule zdalnej, wszystkie materiały szkoleniowe są w wersji elektronicznej.

Prowadzenie szkolenia
Trener posiadający kompetencje merytoryczne oraz bogate, wieloletnie doświadczenie  praktyczne z umiejętnością przekazywania wiedzy. Szkolenie prowadzone jest przez eksperta z kilkunastoletnim doświadczeniem w branży IT i szeroką wiedzą w zakresie procesów IT, dodatkowo od lat pełniącego wiodącą funkcję w strukturach organizacji IREB oraz wspierającego inne stowarzyszenia i organizacje branżowe. Z najwyższą starannością, dostosujemy  prowadzenie szkolenia do potrzeb oraz wymagań organizacji.

Warunki uczestnictwa
Podstawowa znajomość cyklu życia produktu informatycznego. Znajomość nomenklatury stosowanej w wytwarzaniu oprogramowania i realizacji projektów informatycznych. Rekomendowane doświadczenie w przynajmniej 1 projekcie informatycznym.

Grupa: od 5 do 10 osób
Czas trwania: 2 dni / 16 h