Szkolenie wprowadzające do podstaw programowania 1

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z programowaniem, wyjaśnienie podstawowych pojęć oraz przedstawienie sposobów rozwiązywania problemów. Podczas szkolenia uczestnicy poznają terminologię i narzędzia programistyczne używane w profesjonalnych środowiskach robiąc praktyczne zadania i kończąc przygotowaniem swojej pierwszej aplikacji.

Cel szkolenia
Dostarczenie uczestnikom niezbędnej wiedzy o podstawach programowania

Korzyści dla uczestników
Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą:

  • Znali i rozumieli podstawowe pojęcia związane z programowaniem
  • Mogli rozpocząć zaawansowane kursy programowania

Adresaci szkolenia
Szkolenie jest ukierunkowane na osoby chcące rozpocząć swoją przygodę z programowaniem. Pozwoli uzmysłowić uczestnikom czy programowanie to dla nich właściwa ścieżka, a jeśli tak, pozwoli kontynuować edukację na własną rękę.

Program szkolenia

  1. Składnia Python
  2. Typy danych
  3. Stałe i zmienne
  4. Wyrażenia warunkowe
  5. Pętle
  6. Komunikacja wejście/wyjście
  7. Debugowanie
  8. Pisanie własnej aplikacji + prezentacja efektu

Forma zajęć
Szkolenie oprócz teorii uzupełnione jest ćwiczeniami i przykładami ułatwiającymi zrozumienie materiału.

Materiały szkoleniowe
Wydruk materiałów szkoleniowych. Dla szkoleń w formule zdalnej, wszystkie materiały szkoleniowe są w wersji elektronicznej.

Prowadzenie szkolenia
Trener posiadający kompetencje merytoryczne oraz bogate doświadczenie  praktyczne z umiejętnością przekazywania wiedzy. Z najwyższą starannością, dostosujemy  prowadzenie szkolenia do potrzeb oraz wymagań organizacji.

Warunki uczestnictwa
Własny laptop

Grupa: od 8 do 10 osób
Czas trwania: 2 dni / 16 h