Szkolenie Wyzwania HR na 2024

Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich osób mających styczność z projektami lub będących członkami zespołów projektowych w obszarze HR. Obejmuje wiedzę z zakresu najważniejszych wyzwań HR na 2024 rok. Wiemy, że w obszarze głównych wyzwań HR na 2024 znajduje się podejście  Human to Human (H2H) i automatyzacje procesów HR w oparciu o AI. Cały czas jest aktualna wielka piątka wyzwań HR czyli Rekrutacja, Onboarding, Improvment, AC i DC oraz Wellbeing z koncentracją na eliminowaniu czynników zagrażających zdrowiu psychicznemu?  Wiemy, że to czasy wielkich zmian w zakresie wzrostu czynników stresogennych i jednocześnie wzrostu wiedzy z obszaru radzenia sobie ze stresem i zwiększania motywacji i zadowolenia z życia.

Szkolenie powinno być poprzedzone analizą w wyniku której doprecyzujemy obszary na których mamy skoncentrować warsztaty tak aby w efekcie mógł powstać harmonogram pracy z opcją podziału zadań dla poszczególnych osób. Szkolenie może mieć charakter inspiracji z opcją nawet półdniowego spotkania i pełnego warsztatu 1 lub 2 dniowego.

Cel szkolenia
Wybór narzędzi do wdrożenia z tzw. wielkiej piątki HR. Strategia HR na 2024 rok w oparciu o podejście H2H (Human to Human) wraz z analizą procesów do zautomatyzowania.

Korzyści dla uczestników
Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą:

  • Lepiej rozumieli poszczególne narzędzia w obszarze wielkiej piątki HR w dopasowaniu do specyfiki swojej firmy
  • Znali współczesne możliwości zastosowania automatyzowania procesu szkoleń i zasad e-marketingu w masowej komunikacji z pracownikami
  • Wiedzieli co dokładnie mają zrobić w kontekście wyzwań na pierwszy kwartał 2024

Adresaci szkolenia
Szkolenie jest ukierunkowane na wszystkie osoby mające styczność z projektami HR skierowanymi do dowolnego obszaru działania firmy: planowaniu, produkcji, sprzedaży, marketingu, zarządzania.

Program szkolenia

  1. HR CZASY 4.0 . Główne wyzwania HR na 2024. Podejście Human to Human (H2H) i automatyzacje procesów HR w oparciu o AI. Nowe czasy, nowe wyzwania, zapotrzebowanie na nowe kompetencje dla HR i dla całej kadry menedżerskiej.
  2. Wielka piątka procesów HR. 1) Rekrutacja 2) Onboarding 3) Improvment 4) AC i DC 5) Wellbeing
  3. Koncentracja na eliminowaniu czynników zagrażających zdrowiu psychicznemu? Czasy wielkich zmian w zakresie wzrostu czynników stresogennych i jednocześnie wzrostu wiedzy z obszaru konsekwencji i metod radzenia sobie ze stresem, zwiększania motywacji i zadowolenia z życia. Realny wpływ takich działań na markę organizacji. Przegląd współczesnych rozwiązań w tym zakresie.
  4. Marka HR H2H. Jak możemy ją realnie wzmacniać?
  5. Przegląd najważniejszych kompetencji dla kadry Menedżerskiej.
  6. Jakie procesy możemy zautomatyzować w pierwszym kwartale 2024?
  7. Harmonogram działania.

Forma zajęć
Szkolenie oprócz teorii uzupełnione jest ćwiczeniami i przykładami ułatwiającymi zrozumienie materiału.

Materiały szkoleniowe
Wydruk materiałów szkoleniowych, materiały do ćwiczeń, dyplom udziału w szkoleniu, materiały biurowe. Dla szkoleń w formule zdalnej, wszystkie materiały szkoleniowe są w wersji elektronicznej.

Prowadzenie szkolenia
Trener posiadający kompetencje merytoryczne oraz bogate, wieloletnie doświadczenie praktyczne z umiejętnością przekazywania wiedzy. Zarządzał jednym z największych biznesowych wdrożeń edukacyjnych w Polsce. Z najwyższą starannością, dostosujemy  prowadzenie szkolenia do potrzeb oraz wymagań organizacji.

Warunki uczestnictwa
Brak wymagań

Grupa: od 8 do 16 osób
Czas trwania: 2 dni / 16 h