Szkolenie z systemu kontroli wersji GIT

Szkolenie ma na celu przybliżenie uczestnikom najpopularniejszego narzędzia do dzielenia się efektami swojej pracy oraz do własnego jej monitorowania. Podczas szkolenia uczestnicy nauczą się dlaczego warto korzystać z GIT, w jaki sposób skutecznie z niego korzystać oraz poznają sposoby rozwiązywania konfliktów.

Cel szkolenia
Dostarczenie uczestnikom niezbędnej wiedzy na temat systemów kontroli wersji.

Korzyści dla uczestników

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą:

  • Potrafili zachować i odzyskać postępy w swojej pracy, oraz dzielić się nimi
  • Znali konwencje by łatwiej odnaleźć się w istniejących repozytoriach
  • Potrafili rozwiązywać konflikty przy pomocy popularnych narzędzi

Adresaci szkolenia
Szkolenie jest ukierunkowane na osoby zaczynające swoją pracę w środowisku IT, pragnące kontrybuować do projektów Open Source lub chcącym w skuteczny i przejrzysty sposób zachowywać progres w swojej pracy.

Program szkolenia

  1. Tworzenie i klonowanie repozytoriów
  2. Podstawowe komendy
  3. Rozwiązywanie konfliktów
  4. Narzędzia wspomagające pracę
  5. Zaawansowane zastosowanie

Forma zajęć
Szkolenie oprócz teorii uzupełnione jest ćwiczeniami indywidualnymi oraz grupowymi.

Materiały szkoleniowe
Wydruk materiałów szkoleniowych. Dla szkoleń w formule zdalnej, wszystkie materiały szkoleniowe są w wersji elektronicznej.

Prowadzenie szkolenia
Trener posiadający kompetencje merytoryczne oraz bogate doświadczenie  praktyczne z umiejętnością przekazywania wiedzy. Z najwyższą starannością, dostosujemy  prowadzenie szkolenia do potrzeb oraz wymagań organizacji.

Warunki uczestnictwa
Własny laptop.

Grupa: od 8 do 10 osób
Czas trwania: 2 dni / 16h