Szkolenie Zarządzanie wymaganiami w projekcie IT

Szkolenie to 3- dniowe  intensywne warsztaty umożliwiające uczestnikowi nabycie praktycznych umiejętności w zakresie zarządzania wymaganiami. Program szkolenia obejmuje metody sprawnego pozyskiwania wymagań, ich analizy i dokumentacji oraz modelowania przy użyciu m.in. standardu UML. Omówimy praktyki klasyfikowania i organizacji informacji oraz budowy repozytorium wymagań i czynności zarządzania wymaganiami, w tym zarządzanie powiązaniami, zarządzanie jakością i zarządzanie zmianą.

Program szkolenia oparto na standardach IREB® CPRE (Certified Professional for Requirements Engineering) i IIBA® BABOK (Business Analysis Body of Knowledge) – wzbogacony o aspekty praktyczne i wnioski z kilkunastoletniego doświadczenia w branży IT trenera.

Cel szkolenia
Dostarczenie uczestnikom niezbędnej wiedzy dotyczącej zarzadzania wymaganiami w projektach IT.

Korzyści dla uczestników
Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą:

 • Rozumieli kluczowe pojęcia i koncepcje stosowane w inżynierii wymagań.
 • Znali i rozumieli czynności i zasady zarządzania wymaganiami.
 • Potrafili zaplanować proces zarządzania wymaganiami w swoim projekcie.

Adresaci szkolenia
Szkolenie jest ukierunkowane na wszystkie osoby pragnące uporządkować wiedzę w zakresie zarządzania wymaganiami w projektach informatycznych oraz pozyskać nowe umiejętności w tym zakresie. W szczególności szkolenie kierujemy do:

 • Analityków systemowych i biznesowych, właścicieli produktu, właścicieli biznesowych.
 • Inżynierów oprogramowania i systemów.
 • Osób planujących rozwój kariery zawodowej w kierunku IT.
 • Przedstawicieli biznesu odpowiedzialnych za opracowanie potrzeb biznesowych
 • Testerów, QA, osób odpowiedzialnych za zapewnienie jakości systemów informatycznych i oprogramowania.
 • Menadżerów, liderów zespołów projektowych i konsultantów IT.

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie
  • Definicja i klasyfikacja wymagań – poziomy i typy wymagań
  • Wymagania a inne produkty prac w projekcie
  • Od potrzeby do rozwiązań
  • Procesy zarządzania wymaganiami
  • Rola analityka w projekcie
 2. Pozyskiwanie wymagań
  • Źródła wymagań
  • Analiza interesariuszy
  • Techniki pozyskiwania wymagań
  • Pozyskiwanie dodatkowych informacji – ograniczenia, ryzyka
 3. Opracowywanie wymagań
  • Organizacja wymagań – powiązania i zależności
  • Jakość wymagań – testowanie wymagań, kryteria akceptacji
  • Dokumentacja wymagań w różnych formach – podejścia tradycyjne a agile
 4. Zarządzanie wymaganiami
  • Architektura wymagań i repozytorium wymagań
  • Cykl życia wymagań Zarządzanie powiązaniami
  • Priorytetyzacja wymagań
  • Zarządzanie zakresem i zmianą
  • Zapewnienie jakości wymagań – standardy, wytyczne, listy kontrolne
 5. Podsumowanie
  • Podsumowanie warsztatów
  • Dobre praktyki i listy kontrolne

Forma zajęć
Szkolenie oprócz teorii uzupełnione jest ćwiczeniami i przykładami ułatwiającymi zrozumienie materiału.

Materiały szkoleniowe
Wydruk materiałów szkoleniowych, dyplom udziału w szkoleniu, materiały biurowe. Dla szkoleń w formule zdalnej, wszystkie materiały szkoleniowe są w wersji elektronicznej.

Prowadzenie szkolenia
Trener posiadający kompetencje merytoryczne oraz bogate, wieloletnie doświadczenie  praktyczne z umiejętnością przekazywania wiedzy. Szkolenie prowadzone jest przez eksperta z kilkunastoletnim doświadczeniem w branży IT i szeroką wiedzą w zakresie procesów IT, dodatkowo od lat pełniącego wiodącą funkcję w strukturach organizacji IREB oraz wspierającego inne stowarzyszenia i organizacje branżowe. Z najwyższą starannością, dostosujemy  prowadzenie szkolenia do potrzeb oraz wymagań organizacji.

Warunki uczestnictwa
Podstawowa znajomość cyklu życia produktu informatycznego. Znajomość nomenklatury stosowanej w wytwarzaniu oprogramowania i realizacji projektów informatycznych. Rekomendowane doświadczenie w przynajmniej 1 projekcie informatycznym.

Grupa: od 5 do 10 osób
Czas trwania: 3 dni / 24 h