Warsztat Efektywne Centrum Wsparcia

W ostatnim 20-leciu upowszechniło się w Polsce i na całym świecie podejście do zarządzania informatyką bazujące na procesach i modelu usługowym. Jednym z ważniejszych elementów tego podejścia jest zapewnienie Użytkownikom wsparcia na poziomie zagwarantowanym w umowach SLA. Rolę tę pełni najczęściej wydzielona komórka organizacyjna nazywana Centrum Wsparcia lub Help Deskiem. Stanowi ona pojedynczy punkt kontaktu pomiędzy dostawcą usług, a Użytkownikami. Typowe Centrum Wsparcia zarządza incydentami i wnioskami o usługę, zajmuje się komunikacją z użytkownikami a bywa, że pełni również inne funkcje.

Warsztat „Efektywne Centrum Wsparcia” zaznajamia Uczestnika z organizacją wsparcia, kluczowymi procesami przez nią realizowanymi oraz podstawowymi zasadami komunikacji z Użytkownikami. Omawiane są nie tylko procesy, ale również techniki i modele, których zastosowanie wpływa bezpośrednio na efektywność wsparcia Użytkowników.

Teoria w trakcie warsztatu stanowi jedynie kanwę, na której prezentowane są najlepsze światowe praktyki i własne doświadczenia trenera. Najistotniejszym elementem jest jednak 7 ćwiczeń wykonywanych w podgrupach i wspólnie omawianych. Pozwalają one łatwiej zrozumieć i przyswoić omawiane zagadnienia.

Udział w warsztacie nie wymaga wcześniejszego przygotowania – wszystkie potrzebne definicje są wprowadzane w trakcie. Znacznym ułatwieniem w odbiorze będzie jednak ogólna znajomość ITSM i doświadczenie w zarządzaniu procesowym.

Cel warsztatu
Przygotowanie uczestników do:

 • realizacji codziennych zadań w nowoczesnym Centrum Wsparcia,
 • pełnienia kierowniczych ról w procesach wsparcia użytkowników,
 • rozwoju i podnoszenia efektywności Centrum Wsparcia.

Korzyści dla uczestników
Po ukończeniu warsztatu Uczestnicy będą:

 • rozumieli istotę wsparcia Użytkowników,
 • znali i umieli stosować techniki podnoszące efektywność wsparcia Użytkowników,
 • rozumieli istotę procesów realizowanych we wsparciu Użytkowników,
 • umieli rozwiązywać incydenty i realizować wnioski o usługę,
 • potrafili zastosować zdobytą wiedzę i umiejętności w praktyce.

Adresaci warsztatu
Warsztaty są przeznaczone dla:

 • osób zarządzających organizacjami wsparcia,
 • właścicieli i koordynatorów procesów związanych ze wsparciem Użytkowników,
 • osób wdrażających procesy ITSM w Organizacji Wsparcia,
 • kierowników i liderów zespołów wsparcia,
 • pracowników operacyjnych organizacji wsparcia, którzy chcą rozwijać swoje kompetencje,
 • osób odpowiedzialnych za zapewnienie jakości usług IT i rozliczających usługi IT,
 • liderów zmian szukających inspiracji i pragnących zweryfikować własne doświadczenia.

Program warsztatu

1. Wprowadzenie – Standardy wsparcia użytkowników IT
2. Rola wsparcia w eksploatacji Usług

 • Model usługowy zarządzania IT
 • Cykl życia Usługi
 • Gwarancja i Umowy SLA
 • Organizacja wsparcia a dostępność Usług (ćwiczenie 1)

3. Service Desk

 • Założenia i korzyści pojedynczego punktu kontaktu
 • Koncepcja organizacji centrum wsparcia
 • Miary i mierniki
 • Ocena satysfakcji Użytkowników (ćwiczenie 2)

4. Obsługa Zgłoszeń

 • Proces Obsługi Zgłoszeń
 • Kanały zgłoszeń
 • Automatyzacja obsługi zgłoszeń
 • Praktyczna organizacja obsługi zgłoszeń (ćwiczenie 3)

5. Zarządzanie Incydentami

 • Proces zarządzania incydentami
 • Kategoryzacja i nadawanie priorytetów
 • Techniki rozwiązywania incydentów
 • Metoda IMPACT (ćwiczenie 4)

6. Realizacja Wniosków

 • Proces Realizacji Wniosków
 • Zarządzanie Uprawnieniami Dostępu
 • Realizacja Zmian Standardowych
 • Model postępowania z wnioskami (ćwiczenie 5)

7. Zarządzanie eskalacjami

 • Proces zarządzania eskalacjami
 • Eskalacja funkcyjna i hierarchiczna
 • Dobre praktyki eskalacji
 • Procedury eskalacyjne (ćwiczenie 6)

8. Kontakty z Użytkownikami

 • Umiejętności komunikacyjne
 • Aktywne słuchanie
 • Komunikacja e-mail
 • Wsparcie bezpośrednie (ćwiczenie 7)

9. Podsumowanie warsztatów – pytania.

Forma zajęć
Podstawową częścią warsztatu są ćwiczenia, przykłady ułatwiające zrozumienie materiału oraz omówienia zagadnień. Wprowadzenie do poszczególnych tematów ma charakter teoretyczny i służy przede wszystkim uporządkowaniu wiedzy i zdefiniowaniu pojęć. Stosunek między częścią teoretyczną i praktyczną jest zależny od wiedzy Uczestników i ich doświadczenia.

Materiały szkoleniowe
Wydruk materiałów szkoleniowych, materiały wypracowane w trakcie ćwiczeń, dyplom udziału w szkoleniu, materiały biurowe. Dla szkoleń w formule zdalnej, wszystkie materiały szkoleniowe są w wersji elektronicznej.

Prowadzenie szkolenia
Trener posiadający kompetencje merytoryczne oraz bogate, wieloletnie doświadczenie  praktyczne z umiejętnością przekazywania wiedzy. Z najwyższą starannością, dostosujemy  prowadzenie szkolenia do potrzeb oraz wymagań organizacji.

Warunki uczestnictwa
Brak wymagań

Grupa: od 8 do 16 osób
Czas trwania: 2 dni / 16 h