Warsztat jak zbudować globalny zespół sukcesu? Zarządzanie wirtualnym i wielokulturowym zespołem

Większość pracy jest obecnie wykonywana wirtualnie, a kompetencje pracy w globalnych i rozproszonych zespołach są dziś krytyczne i zwiększają przewagę konkurencyjną każdej organizacji. Niestety sporo liderów i menedżerów nie ma świadomości, że zespół wirtualny i stacjonarny, to jak przysłowie pomarańcze i jabłka i stosowanie tych samych praktyk i metod może doprowadzić do wielu problemów. Warto więc się przygotować. Celem tego warsztatu jest wzrost świadomości uczestników w obszarze wyzwań i korzyści płynących z pracy w zespołach globalnych. Uczestnicy zapoznają się z różnymi narzędziami, strategiami i najlepszymi praktykami zarządzania wielokulturowym zespołem rozproszonym.

Cel warsztatu

 • Zapoznanie się uczestników z wyzwaniami globalnych zespołów oraz strategiami i technikami radzenia sobie z nimi
 • Wzrost świadomości kulturowej
 • Zapoznanie się uczestników z najlepszymi praktykami zarządzania wirtualnymi i wielokulturowymi zespołami
 • Nabycie umiejętności pracy w globalnych zespołach

Korzyści dla uczestników
Po ukończeniu warsztatu uczestnicy będą:

 • Rozumieli problemy i wyzwania wirtualnych i wielokulturowych zespołów
 • Rozumieli i rozpoznawali różnice międzykulturowe
 • Potrafili zastosować odpowiednie strategie i narzędzia budowania efektywnych zespołów ponad granicami (uzyskanie efektu synergii, budowanie zaufania, efektywna komunikacja)

Adresaci warsztatu
Szkolenie przeznaczone jest dla:

 • Kierowników, liderów, doradców i członków wielokulturowych, rozproszonych zespołów
 • Wszystkich, którzy pełnią role związane z zarządzaniem wielokulturowymi i wirtualnymi zespołami

Program warsztatu

1. Wprowadzenie do pracy globalnej – studium przypadku

 • Korzyści pracy zdalnej
 • Wyzwania wirtualnego zespołu
 • Kluczowe błędy wpływające na efektywność zespołu rozproszonego
 • Profil efektywnego zespołu rozproszonego
 • Ścieżka skutecznego zespołu wirtualnego

2. Świadomość kulturowa

 • Co to jest kultura?
 • Typologie kultur
 • Geert Hofstede
 • GlobeSmart
 • Solomon & Schell
 • Multi-active, linear- active, reactive
 • Model ICAM (Intercultural Awareness Model)
 • Mapa kulturowa Erin Meyer

3. Współpraca i zaufanie on-line

 • 3 cechy współpracy
 • TAO wirtualnego zespołu
 • Zaufanie, substytut kontroli
 • Zaufanie transakcyjne

4. Budowanie efektywnego zespołu wirtualnego

 • Etap 0. Czy jestem gotowy na uruchomienie zespołu rozproszonego? Sprawdź swoje IQ? Studium przypadku
 • Etap 1: Przed uruchomieniem. Tworzenie wirtualnego zespołu
 • Etap 2. Uruchomienie: Kick off (spotkanie inicjujące)
 • Etap 3: Po uruchomieniu: Monitorowanie i ocena efektywności zespołu

5. Model ROMP – zwiększenie efektywności zespołu rozproszonego

 • Relacje
 • Komunikacja
 • Zaufanie
 • Rozwiązywanie konfliktów
 • Odpowiedzialność
 • Motywacja
 • Proces i Cel

6. Przywództwo wirtualne

 • Wyzwania lidera zespołu rozproszonego
 • Przetestuj swoje IQ – studium przypadku
 • Kompetencje efektywnego lidera zespołu wirtualnego
 • 4 stymulatory efektywności

7. Wirtualne spotkania – narzędzia i techniki

 • Rola moderatora
 • Efektywne spotkania wirtualne

8. Podsumowanie i zakończenie warsztatu

Forma zajęć
Warsztat praktyczny, połączony z krótkimi wykładami. Wykorzystywana będzie zasada efektywnego uczenia się dorosłych według Cyklu Kolba (doświadczenie – refleksja – teoria – planowanie). Zostaną zastosowane następujące metody i narzędzia: prezentacja multimedialna, film, krótkie wykłady, dyskusje grupowe, studia przypadków, ćwiczenia w grupach z wykorzystaniem technik kreatywnego myślenia i inne.

Materiały szkoleniowe
Wydruk materiałów szkoleniowych, materiały do ćwiczeń, dyplom udziału w warsztacie, materiały biurowe. Dla szkoleń w formule zdalnej, wszystkie materiały szkoleniowe są w wersji elektronicznej.

Prowadzenie szkolenia
Trener posiadający kompetencje merytoryczne oraz bogate, wieloletnie doświadczenie  praktyczne z umiejętnością przekazywania wiedzy. Z najwyższą starannością, dostosujemy  prowadzenie warsztatu do potrzeb oraz wymagań organizacji.

Warunki uczestnictwa
Podstawy zarządzania projektami

Grupa: od 8 do 16 osób
Czas trwania: 2 dni / 16 h