Warsztat Ocena dopasowania IT i Biznesu

IT dopasowane do Biznesu to cel, który stawiają sobie najbardziej świadomi CIO i którego coraz częściej oczekuje Zarząd. Dopasowanie to nabiera szczególnego znaczenia w obecnych realiach transformacji cyfrowej, gdy IT to nie tylko wsparcie operacji biurowych czy umożliwienie przebiegu procesów biznesowych, ale strategiczny zasób firmy decydujący o jego pozycji na rynku i możliwościach rozwoju.

Proponowany przez nas warsztat zapoznaje z modelem i techniką pomiaru dopasowania. W jego trakcie mierzony jest poziom dojrzałości organizacji, a równocześnie uczestnicy uczą się jak stosować model i wykorzystywać metodykę w przyszłości. Na koniec warsztatu uczestnicy wypracowują bardzo konkretne działania, które poprawią współpracę Biznesu i Informatyki w konkretnych obszarach organizacji.

„Ocena dopasowania IT i Biznesu”, to warsztat oparty na autorskim rozwinięciu modelu SAMM (Strategic Alignment Maturity Model) profesora Jerry’ego Luftmana. Istotą zmian było dostosowanie modelu do realiów współczesnego rynku i rozbicie oceny na poszczególne obszary (strategia, architektura, rozwój, wsparcie użytkowników, operacje, technologia). Ważną zmianą jest również sposób oceny – stopnie dojrzałości zostały zastąpione fazami, z których każda jest właściwa dla danego etapu rozwoju. Organizacja może zweryfikować, czy znajduje się w fazie zgodnej z własnymi oczekiwaniami.

Udział w warsztacie nie wymaga wcześniejszego przygotowania – wszystkie potrzebne definicje są wprowadzane w trakcie.

Cel warsztatu

 • Zdobycie umiejętności praktycznych w zakresie oceny dopasowania IT do Biznesu,
 • Ocena dopasowania IT i Biznesu organizacji,
 • Zdefiniowanie działań poprawiających dopasowanie w wybranych obszarach,
 • Przygotowanie Zespołu do kolejnych samodzielnych ocen dopasowania.

Korzyści dla uczestników
Po ukończeniu warsztatu uczestnicy będą:

 • rozumieli istotę dopasowania IT i Biznesu,
 • znali i umieli wykorzystać dwuwymiarowy model dopasowania IT do Biznesu,
 • posiadali aktualną ocenę dopasowania swojej organizacji do Biznesu,
 • mieli wypracowane działania naprawcze dopasowania swojego IT do Biznesu.

Adresaci warsztatu
Szkolenie dedykowane jest zespołom i organizacjom IT, które chcą ocenić i poprawić swoje dopasowanie do Biznesu. W szczególności przeznaczone jest dla firm i instytucji planujących transformację cyfrową. Najlepsze rezultaty przynosi, gdy uczestniczą w nim osoby reprezentujące wszystkie obszary IT – strategia, architektura, rozwój, wsparcie użytkowników, operacje.

Program szkolenia

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie
  1. Zagadnienia dopasowania w kontekście transformacji cyfrowej
  2. Dopasowanie a charakter organizacji
  3. Dopasowanie IT i Biznesu na świecie
  4. Wnioski z badań i analiz
 2. Ocena dopasowania IT i Biznesu (prezentacja metody)
  1. Obszary dopasowania
  2. Aspekty dopasowania
  3. Etapy rozwoju dopasowania
  4. Metodyka oceny dopasowania
 3. Przygotowanie do oceny (podstawowe ustalenia)
  1. Cel i beneficjenci oceny dopasowania
  2. Zakres oceny
  3. Techniki oceny dopasowania
  4. Zespół oceniający
 4. Wartość oczekiwana etapu dopasowania w obszarach (ćwiczenie nr 1)
  1. Omówienie etapów rozwoju
  2. Ocena intuicyjna etapu
  3. Wartość oczekiwana oceny
  4. Wnioski z ćwiczenia
 5. Ocena aspektów dopasowania (ćwiczenie nr 2)
  1. Ocena procesów
  2. Analiza aspektów
  3. Przegląd aspektów
  4. Wnioski z ćwiczenia
 6. Ocena dopasowania w obszarach (ćwiczenie nr 3)
  1. Transpozycja ocen
  2. Analiza obszarów
  3. Ustalenie etapu
  4. Wnioski z ćwiczenia
 7. Poprawa dopasowania (ćwiczenie nr 4)
  1. Wybór obszarów i aspektów
  2. Zdefiniowanie działań
  3. Ustalenie krytycznych czynników sukcesu
  4. Wnioski z ćwiczenia
 8. Podsumowanie warsztatów – pytania.

Forma zajęć
Warsztat składa się z części wykładowej obejmującej teorię i praktyczne przykłady ułatwiające zrozumienie oraz ćwiczeń. W czasie ćwiczeń, uczestnicy pod kierunkiem trenera oceniają dopasowanie swojej organizacji, a następnie wypracowują działania polepszające.

Materiały szkoleniowe
Wydruk materiałów szkoleniowych lub w wersji elektronicznej, materiały wypracowane w trakcie ćwiczeń, dyplom udziału w szkoleniu, materiały biurowe.

Prowadzenie szkolenia
Trener posiadający kompetencje merytoryczne oraz bogate, wieloletnie doświadczenie praktyczne z umiejętnością przekazywania wiedzy. Z najwyższą starannością, dostosujemy prowadzenie szkolenia do potrzeb oraz wymagań organizacji.

Warunki uczestnictwa
Brak wymagań

Grupa: od 8 do 16 osób
Czas trwania: 2 dni / 16 h