Warsztat Zarządzanie katalogiem usług

Zarządzanie informatyką bazujące na modelu usługowym obecnie jest de facto standardem w większości firm i instytucji. Symbolem i najważniejszym elementem modelu usługowego jest Katalog Usług. Może on mieć bardziej lub mniej zaawansowaną formę, jednak zawsze zawiera informacjami o wszystkich produkcyjnych usługach informatycznych. Za dostarczanie i utrzymanie Katalogu Usług oraz zapewnienie, że jest on dostępny dla upoważnionych osób, odpowiada proces Zarządzania Katalogiem Usług.

Warsztat „Zarządzanie Katalogiem Usług” zaznajamia Uczestnika z modelem usługowym i na tej bazie uczy, jak przygotowywać i zarządzać Katalogiem Usług. Ważną częścią warsztatu jest omówienie ściśle powiązanego z Katalogiem Usług procesu Zarządzania finansami Usług. Dzięki niemu Dostawca Usług jest w stanie określić, ile kosztuje dostarczenie każdej z oferowanych Usług.

Teoria w trakcie warsztatu stanowi jedynie kanwę, na której prezentowane są najlepsze światowe praktyki i własne doświadczenia trenera. Najistotniejszym elementem jest jednak 7 ćwiczeń wykonywanych w podgrupach i wspólnie omawianych. Pozwalają one łatwiej zrozumieć i przyswoić omawiane zagadnienia.

Udział w warsztacie nie wymaga wcześniejszego przygotowania – wszystkie potrzebne definicje są wprowadzane w trakcie. Znacznym ułatwieniem w odbiorze będzie jednak ogólna znajomość ITSM i podstawowych zagadnień księgowości.

Cel warsztatu
Przygotowanie uczestników do:

 • pełnienia roli Właściciela Usługi,
 • opracowania i zarządzania Katalogiem Usług,
 • zarządzania finansami Usług.

Korzyści dla uczestników
Po ukończeniu warsztatu Uczestnicy będą:

 • rozumieli model usługowy zarządzania IT,
 • znali i rozumieli konstrukcję Katalogu Usług,
 • znali podstawy finansów IT,
 • potrafili zarządzać finansami Usług.

Adresaci warsztatu
Warsztaty są przeznaczone dla:

 • osób zarządzających działami IT,
 • kadry menedżerskiej wdrażającej podejście usługowe w swojej organizacji,
 • menedżerów odpowiedzialnych za budowę i zarządzanie Katalogiem Usług,
 • właścicieli Usług i kandydatów do tej roli,
 • menedżerów odpowiedzialnych za zarządzanie finansami IT,
 • właścicieli MPK-ów,
 • menedżerów odpowiedzialnych za relacje IT z biznesem,
 • liderów zmian szukających inspiracji i pragnących zweryfikować własne doświadczenia.

Program warsztatu

1. Wprowadzenie

 • Standardy zarządzania usługami IT
 • Proces i role w procesie
 • Model usługowy zarządzania IT
 • Podział usług (ćwiczenie 1)

2. Katalog Usług

 • Budowa Katalogu Usług
 • Właściciel Usługi
 • Opis Usługi
 • Umowy na świadczenie Usług (ćwiczenie 2)

3. Zarządzanie Katalogiem Usług

 • Definicja, zakres, znaczenie dla biznesu
 • Przebieg procesu
 • Role i odpowiedzialności
 • Krytyczne czynniki sukcesu (ćwiczenie 3)

4. Znaczenie Katalogu Usług

 • Zarządzaniem zasobami i konfiguracją
 • Zarządzanie potencjałem wykonawczym
 • Zarządzanie relacjami z Biznesem
 • Wsparcie Użytkowników (ćwiczenie 4)

5. Zarządzanie finansami Usług

 • Podstawy Zarządzania finansami
 • Role w Zarządzaniu finansami Usług
 • Krytyczne czynniki sukcesu
 • Wyzwania i ryzyka (ćwiczenie 5)

6. Budżetowanie i zarządzanie kosztami

 • Rodzaje kosztów IT
 • Model kosztowy Usługi
 • Budżetowanie dla Usług
 • Zarządzanie kosztami Usług (ćwiczenie 6)

7. Naliczanie opłat za Usługi

 • Polityka naliczania opłat
 • Modele świadczenia Usług
 • Modele odzyskiwania kosztów
 • Rozwiązania narzędziowe

8. Podsumowanie warsztatów – pytania.

Forma zajęć
Podstawową częścią warsztatu są ćwiczenia, przykłady ułatwiające zrozumienie materiału oraz omówienia zagadnień. Wprowadzenie do poszczególnych tematów ma charakter teoretyczny i służy przede wszystkim uporządkowaniu wiedzy i zdefiniowaniu pojęć. Stosunek między częścią teoretyczną i praktyczną jest zależny od wiedzy uczestników i ich doświadczenia.

Materiały szkoleniowe
Wydruk materiałów szkoleniowych, materiały wypracowane w trakcie ćwiczeń, dyplom udziału w szkoleniu, materiały biurowe. Dla szkoleń w formule zdalnej, wszystkie materiały szkoleniowe są w wersji elektronicznej.

Prowadzenie szkolenia
Trener posiadający kompetencje merytoryczne oraz bogate, wieloletnie doświadczenie  praktyczne z umiejętnością przekazywania wiedzy. Z najwyższą starannością, dostosujemy  prowadzenie szkolenia do potrzeb oraz wymagań organizacji.

Warunki uczestnictwa
Brak wymagań

Grupa: od 8 do 16 osób
Czas trwania: 2 dni / 16 h