Warsztat Zarządzanie katalogiem usług

Zarządzanie informatyką bazujące na modelu usługowym obecnie jest de facto standardem w większości firm i instytucji. Symbolem i najważniejszym elementem modelu usługowego jest Katalog Usług. Może on mieć bardziej lub mniej zaawansowaną formę, jednak zawsze zawiera informacjami o wszystkich produkcyjnych usługach informatycznych. Za dostarczanie i utrzymanie Katalogu Usług oraz zapewnienie, że jest on dostępny dla upoważnionych osób, odpowiada proces Zarządzania Katalogiem Usług.

Warsztat „Zarządzanie Katalogiem Usług” zaznajamia Uczestnika z modelem usługowym i na tej bazie uczy, jak przygotowywać i zarządzać Katalogiem Usług. Ważną częścią warsztatu jest omówienie ściśle powiązanego z Katalogiem Usług procesu Zarządzania finansami Usług. Dzięki niemu Dostawca Usług jest w stanie określić, ile kosztuje dostarczenie każdej z oferowanych Usług.

Teoria w trakcie warsztatu stanowi jedynie kanwę, na której prezentowane są najlepsze światowe praktyki i własne doświadczenia trenera. Najistotniejszym elementem jest jednak 7 ćwiczeń wykonywanych w podgrupach i wspólnie omawianych. Pozwalają one łatwiej zrozumieć i przyswoić omawiane zagadnienia.

Udział w warsztacie nie wymaga wcześniejszego przygotowania – wszystkie potrzebne definicje są wprowadzane w trakcie. Znacznym ułatwieniem w odbiorze będzie jednak ogólna znajomość ITSM i podstawowych zagadnień księgowości.

Cel warsztatu
Przygotowanie uczestników do:

 • pełnienia roli Właściciela Usługi,
 • opracowania i zarządzania Katalogiem Usług,
 • zarządzania finansami Usług.

Korzyści dla uczestników
Po ukończeniu warsztatu Uczestnicy będą:

 • rozumieli model usługowy zarządzania IT,
 • znali i rozumieli konstrukcję Katalogu Usług,
 • znali podstawy finansów IT,
 • potrafili zarządzać finansami Usług.

Adresaci warsztatu
Warsztaty są przeznaczone dla:

 • osób zarządzających działami IT,
 • kadry menedżerskiej wdrażającej podejście usługowe w swojej organizacji,
 • menedżerów odpowiedzialnych za budowę i zarządzanie Katalogiem Usług,
 • właścicieli Usług i kandydatów do tej roli,
 • menedżerów odpowiedzialnych za zarządzanie finansami IT,
 • właścicieli MPK-ów,
 • menedżerów odpowiedzialnych za relacje IT z biznesem,
 • liderów zmian szukających inspiracji i pragnących zweryfikować własne doświadczenia.

Program warsztatu

 1. Wprowadzenie
  1. Standardy zarządzania usługami IT
  2. Proces i role w procesie
  3. Model usługowy zarządzania IT
  4. Podział usług (ćwiczenie 1)
 2. Katalog Usług
  1. Budowa Katalogu Usług
  2. Właściciel Usługi
  3. Opis Usługi
  4. Umowy na świadczenie Usług (ćwiczenie 2)
 3. Zarządzanie Katalogiem Usług
  1. Definicja, zakres, znaczenie dla biznesu
  2. Przebieg procesu
  3. Role i odpowiedzialności
  4. Krytyczne czynniki sukcesu (ćwiczenie 3)
 4. Znaczenie Katalogu Usług
  1. Zarządzaniem zasobami i konfiguracją
  2. Zarządzanie potencjałem wykonawczym
  3. Zarządzanie relacjami z Biznesem
  4. Wsparcie Użytkowników (ćwiczenie 4)
 5. Zarządzanie finansami Usług
  1. Podstawy Zarządzania finansami
  2. Role w Zarządzaniu finansami Usług
  3. Krytyczne czynniki sukcesu
  4. Wyzwania i ryzyka (ćwiczenie 5)
 6. Budżetowanie i zarządzanie kosztami
  1. Rodzaje kosztów IT
  2. Model kosztowy Usługi
  3. Budżetowanie dla Usług
  4. Zarządzanie kosztami Usług (ćwiczenie 6)
 7. Naliczanie opłat za Usługi
  1. Polityka naliczania opłat
  2. Modele świadczenia Usług
  3. Modele odzyskiwania kosztów
  4. Rozwiązania narzędziowe
 8. Podsumowanie warsztatów – pytania.

Forma zajęć
Podstawową częścią warsztatu są ćwiczenia, przykłady ułatwiające zrozumienie materiału oraz omówienia zagadnień. Wprowadzenie do poszczególnych tematów ma charakter teoretyczny i służy przede wszystkim uporządkowaniu wiedzy i zdefiniowaniu pojęć. Stosunek między częścią teoretyczną i praktyczną jest zależny od wiedzy uczestników i ich doświadczenia.

Materiały szkoleniowe
Wydruk materiałów szkoleniowych lub w wersji elektronicznej, materiały wypracowane w trakcie ćwiczeń, dyplom udziału w szkoleniu, materiały biurowe. 

Prowadzenie szkolenia
Trener posiadający kompetencje merytoryczne oraz bogate, wieloletnie doświadczenie  praktyczne z umiejętnością przekazywania wiedzy. Z najwyższą starannością, dostosujemy  prowadzenie szkolenia do potrzeb oraz wymagań organizacji.

Warunki uczestnictwa
Brak wymagań

Grupa: od 8 do 16
Czas trwania: 2 dni / 16 h