Warsztaty Zarządzania projektami budowlanymi w praktyce z elementami BIM

Warsztat przeznaczony zarówno dla początkujących jak i doświadczonych kierowników projektów realizowanych przez przedsiębiorstwa budowlane i deweloperskie, którzy chcieliby uporządkować swoją wiedzę z zakresu zarządzania projektami oraz wszystkich, którzy pracują w zespołach projektowych. W trakcie warsztatu zaprezentowane zostaną sprawdzone w praktyce rozwiązania, które przyniosły znaczną poprawę wyników finansowych projektu, a także zwiększyły skuteczność pracy zarówno pracowników jak i innych interesariuszy przedsięwzięcia budowlanego.

Building Information Modeling (BIM) stał się standardem w realizacji projektów budowlanych. Sprawdził się na wielu projektach i jest doceniany zarówno przez inwestorów, projektantów, jak i wykonawców. W czasie warsztatów zostanie omówiony BIM jako integralna część procesu zarządzania projektem budowlanym, potrzebna dokumentacja BIM oraz proces implementacji w organizacji i projekcie.

Tematem przewodnim warsztatu będzie przygotowany wcześniej scenariusz projektowy opisujący prawdziwy projekt budowlany. Pracując w grupach uczestnicy rozpoczną i zaplanują projekt. Uczestnicy przetestują w praktyce narzędzia i techniki zarządzania projektami, a po szkoleniu otrzymają wzorce i narzędzia w formie elektronicznej do bezpośredniego zastosowania lub modyfikacji do swoich potrzeb.

Cel warsztatu

 • Zapoznanie się uczestników z procesami zarządzania projektami budowlanymi w oparciu o standardy PMBOK® Guide oraz Agile
 • Zapoznanie się z narzędziami i technikami zarządzania projektami budowlanymi zgodnie ze standardami PMBOK® Guide i Agile
 • Zrozumienie roli Kierownika Projektu i Kierownika Budowy, BIM Managera i  BIM Koordynatora oraz rozwinięcie umiejętności miękkich niezbędnych w pracy Project Managera
 • Zrozumienie procesu BIM z perspektywy zarządzania projektami budowlanymi
 • Zapoznanie się uczestników z podstawami implementacji BIM z perspektywy projektu budowlanego i metod pracy organizacji.

Korzyści dla uczestników
Po ukończeniu warsztatu uczestnicy  będą  potrafili:

 • Zastosować narzędzia i techniki zarządzania projektami
 • Tworzyć dokumentację projektową niezbędną do efektywnej realizacji projektu
 • Zastosować umiejętności miękkie kluczowe dla Kierownika Projektu i Kierownika Budowy
 • Określić jakie korzyści z użycia metodologii BIM można uzyskać z perspektywy inwestora, projektanta i wykonawcy
 • Określić optymalny zakres implementacji BIM w zależności od rodzaju organizacji i projektu budowlanego
 • Ocenić kompletność dokumentacji BIM stworzonej wewnątrz organizacji lub dostarczonej z zewnątrz.

Adresaci warsztatu

 • Obecni i przyszli kierownicy projektów budowlanych oraz dyrektorzy kontraktów
 • Członkowie zespołów projektowych realizowanych przez przedsiębiorstwa budowlane i deweloperskie
 • Uczestnicy inwestycji budowlanych zainteresowani poprawą ich efektywności.

Program warsztatu

1. Wstęp do zarządzania projektami

 • Definicje – zarządzania projektami, Building Information Modelling (BIM)
 • Role: Kierownik Projektu, Kierownik Budowy, BIM Manager i BIM Koordynator i pozostałe role w projekcie
 • Cykl życia projektu/ grupy procesowe zgodnie z PMBOK® Guide
 • Wprowadzenie do zarządzania projektem zgodnie z podejściem Agile
 • BIM jako przykład podejścia Agile w budownictwie.

2. Procesy rozpoczęcia

 • Dokument rozpoczynający projekt – Karta Projektu
 • Zarządzanie interesariuszami w projekcie – identyfikacja, ocena, współpraca

3. Procesy planowania

 • Zbieranie wymagań/ Tworzenie epik i historyjek
 • Definiowanie zakresu projektu
 • Harmonogram projektu / Priorytetyzacja Rejestru
 • Szacowanie kosztów w projekcie / Przygotowanie budżetu
 • Planowanie wymagań BIM dla organizacji i projektu budowlanego
 • Dokumenty BIM: Plan Wdrożenia BIM dla projektu, Stopień zaawansowania modelu (LoD)
 • Podział modelu BIM
 • Planowanie jakości / Stworzenie definicji „wykonany”
 • Planowanie zasobów ludzkich
 • Komunikacja – Plan Komunikacji / Tablica zadań / Common Data Environment (CDE)
 • Zarządzanie zamówieniami (planowanie zaopatrzenia)
 • Ryzyko w projekcie

4. Procesy Realizacji i Kontroli

 • Zarządzanie zespołem projektowym
 • Zmiany w projekcie/ Zarządzanie Rejestrem Produktu
 • Monitorowanie i kontrola prac projektowych/ Tablice zadań, Wykresy spalania (Taskboards, Burnup/Burndown charts)
 • Weryfikacja i kontrola zakresu/ Przegląd Sprintu & zarządzanie Rejestrem Produktu
 • Kontrola harmonogramu/ Codzienne spotkania scrumowe
 • Kontrola kosztów
 • Zarządzanie jakością w projekcie/ Walidacja zgodnie z definicją „wykonane”
 • Dystrybucja informacji, zarządzanie oczekiwaniami interesariuszy i raportowanie postępów prac / Tablice zadań (Taskboards)
 • Monitorowanie i kontrola ryzyka/ Codzienne spotkania scrumowe
 • Zarządzanie zamówieniami: gromadzenie i wybór ofert, administrowanie kontraktami

5. Procesy zamykania projektu

 • Zamykanie projektu lub fazy
 • Zbieranie doświadczeń – „lesson learned”
 • Świętowanie sukcesu

6.Wdrożenie BIM

 • Przebieg implementacji BIM
 • Typy organizacji, a wdrożenie BIM
 • Podstawowe typy oprogramowania BIM

7. Podsumowanie warsztatu

Forma zajęć
Warsztat praktyczny, połączony z krótkimi wykładami . Wykorzystywana będzie zasada efektywnego uczenia się dorosłych według Cyklu Kolba (doświadczenie – refleksja – teoria – planowanie). Zostaną zastosowane następujące metody i narzędzia: prezentacja multimedialna, film, krótkie wykłady, dyskusje grupowe, studia przypadków, ćwiczenia w grupach z wykorzystaniem technik kreatywnego myślenia i inne.

Materiały szkoleniowe
Wydruk materiałów szkoleniowych, dyplom udziału w warsztacie, materiały biurowe. Dla szkoleń w formule zdalnej, wszystkie materiały szkoleniowe są w wersji elektronicznej.

Prowadzenie szkolenia
Trener posiadający kompetencje merytoryczne oraz bogate, wieloletnie doświadczenie  praktyczne z umiejętnością przekazywania wiedzy.
Z najwyższą starannością, dostosujemy  prowadzenie warsztatu do potrzeb oraz wymagań organizacji.

Warunki uczestnictwa
Podstawy zarządzania projektami

Grupa: od 8 do 16 osób
Czas trwania: 2 dni / 14 h (14 PDUs.- – Professional Development Units)

PMBOK, PMI, PMP, CAPM, Project Management Professional, Certified Associate in Project Management, Project Management Institute są zarejestrowanymi znakami towarowymi Project Management Institute, Inc.