Warsztaty Zarządzania projektami budowlanymi w praktyce z elementami BIM

Warsztat przeznaczony zarówno dla początkujących jak i doświadczonych kierowników projektów realizowanych przez przedsiębiorstwa budowlane i deweloperskie, którzy chcieliby uporządkować swoją wiedzę z zakresu zarządzania projektami oraz wszystkich, którzy pracują w zespołach projektowych. W trakcie warsztatu zaprezentowane zostaną sprawdzone w praktyce rozwiązania, które przyniosły znaczną poprawę wyników finansowych projektu, a także zwiększyły skuteczność pracy zarówno pracowników jak i innych interesariuszy przedsięwzięcia budowlanego.

Building Information Modeling (BIM) stał się standardem w realizacji projektów budowlanych. Sprawdził się na wielu projektach i jest doceniany zarówno przez inwestorów, projektantów, jak i wykonawców. W czasie warsztatów zostanie omówiony BIM jako integralna część procesu zarządzania projektem budowlanym, potrzebna dokumentacja BIM oraz proces implementacji w organizacji i projekcie.

Tematem przewodnim warsztatu będzie przygotowany wcześniej scenariusz projektowy opisujący prawdziwy projekt budowlany. Pracując w grupach uczestnicy rozpoczną i zaplanują projekt. Uczestnicy przetestują w praktyce narzędzia i techniki zarządzania projektami, a po szkoleniu otrzymają wzorce i narzędzia w formie elektronicznej do bezpośredniego zastosowania lub modyfikacji do swoich potrzeb.

Cel warsztatu

 • Zapoznanie się uczestników z procesami zarządzania projektami budowlanymi w oparciu o standardy PMBOK® Guide oraz Agile
 • Zapoznanie się z narzędziami i technikami zarządzania projektami budowlanymi zgodnie ze standardami PMBOK® Guide i Agile
 • Zrozumienie roli Kierownika Projektu i Kierownika Budowy, BIM Managera i  BIM Koordynatora oraz rozwinięcie umiejętności miękkich niezbędnych w pracy Project Managera
 • Zrozumienie procesu BIM z perspektywy zarządzania projektami budowlanymi
 • Zapoznanie się uczestników z podstawami implementacji BIM z perspektywy projektu budowlanego i metod pracy organizacji.

Korzyści dla uczestników
Po ukończeniu warsztatu uczestnicy  będą  potrafili:

 • Zastosować narzędzia i techniki zarządzania projektami
 • Tworzyć dokumentację projektową niezbędną do efektywnej realizacji projektu
 • Zastosować umiejętności miękkie kluczowe dla Kierownika Projektu i Kierownika Budowy
 • Określić jakie korzyści z użycia metodologii BIM można uzyskać z perspektywy inwestora, projektanta i wykonawcy
 • Określić optymalny zakres implementacji BIM w zależności od rodzaju organizacji i projektu budowlanego
 • Ocenić kompletność dokumentacji BIM stworzonej wewnątrz organizacji lub dostarczonej z zewnątrz.

Adresaci warsztatu

 • Obecni i przyszli kierownicy projektów budowlanych oraz dyrektorzy kontraktów
 • Członkowie zespołów projektowych realizowanych przez przedsiębiorstwa budowlane i deweloperskie
 • Uczestnicy inwestycji budowlanych zainteresowani poprawą ich efektywności.

Program warsztatu

1. Wstęp do zarządzania projektami

 • Definicje – zarządzania projektami, Building Information Modelling (BIM)
 • Role: Kierownik Projektu, Kierownik Budowy, BIM Manager i BIM Koordynator i pozostałe role w projekcie
 • Cykl życia projektu/ grupy procesowe zgodnie z PMBOK® Guide
 • Wprowadzenie do zarządzania projektem zgodnie z podejściem Agile
 • BIM jako przykład podejścia Agile w budownictwie.

2. Procesy rozpoczęcia

 • Dokument rozpoczynający projekt – Karta Projektu
 • Zarządzanie interesariuszami w projekcie – identyfikacja, ocena, współpraca

3. Procesy planowania

 • Zbieranie wymagań/ Tworzenie epik i historyjek
 • Definiowanie zakresu projektu
 • Harmonogram projektu / Priorytetyzacja Rejestru
 • Szacowanie kosztów w projekcie / Przygotowanie budżetu
 • Planowanie wymagań BIM dla organizacji i projektu budowlanego
 • Dokumenty BIM: Plan Wdrożenia BIM dla projektu, Stopień zaawansowania modelu (LoD)
 • Podział modelu BIM
 • Planowanie jakości / Stworzenie definicji „wykonany”
 • Planowanie zasobów ludzkich
 • Komunikacja – Plan Komunikacji / Tablica zadań / Common Data Environment (CDE)
 • Zarządzanie zamówieniami (planowanie zaopatrzenia)
 • Ryzyko w projekcie

4. Procesy Realizacji i Kontroli

 • Zarządzanie zespołem projektowym
 • Zmiany w projekcie/ Zarządzanie Rejestrem Produktu
 • Monitorowanie i kontrola prac projektowych/ Tablice zadań, Wykresy spalania (Taskboards, Burnup/Burndown charts)
 • Weryfikacja i kontrola zakresu/ Przegląd Sprintu & zarządzanie Rejestrem Produktu
 • Kontrola harmonogramu/ Codzienne spotkania scrumowe
 • Kontrola kosztów
 • Zarządzanie jakością w projekcie/ Walidacja zgodnie z definicją „wykonane”
 • Dystrybucja informacji, zarządzanie oczekiwaniami interesariuszy i raportowanie postępów prac / Tablice zadań (Taskboards)
 • Monitorowanie i kontrola ryzyka/ Codzienne spotkania scrumowe
 • Zarządzanie zamówieniami: gromadzenie i wybór ofert, administrowanie kontraktami

5. Procesy zamykania projektu

 • Zamykanie projektu lub fazy
 • Zbieranie doświadczeń – „lesson learned”
 • Świętowanie sukcesu

6.Wdrożenie BIM

 • Przebieg implementacji BIM
 • Typy organizacji, a wdrożenie BIM
 • Podstawowe typy oprogramowania BIM

7. Podsumowanie warsztatu

Forma zajęć
Warsztat praktyczny, połączony z krótkimi wykładami . Wykorzystywana będzie zasada efektywnego uczenia się dorosłych według Cyklu Kolba (doświadczenie – refleksja – teoria – planowanie). Zostaną zastosowane następujące metody i narzędzia: prezentacja multimedialna, film, krótkie wykłady, dyskusje grupowe, studia przypadków, ćwiczenia w grupach z wykorzystaniem technik kreatywnego myślenia i inne.

Materiały szkoleniowe
Wydruk materiałów szkoleniowych, dyplom udziału w warsztacie, materiały biurowe. Dla szkoleń w formule zdalnej, wszystkie materiały szkoleniowe są w wersji elektronicznej.

Prowadzenie szkolenia
Trener posiadający kompetencje merytoryczne oraz bogate, wieloletnie doświadczenie  praktyczne z umiejętnością przekazywania wiedzy.
Z najwyższą starannością, dostosujemy  prowadzenie warsztatu do potrzeb oraz wymagań organizacji.

Warunki uczestnictwa
Podstawy zarządzania projektami

Grupa: od 8 do 16 osób
Czas trwania: 2 dni / 14 h (14 PDUs.- – Professional Development Units)

PMBOK, PMI, PMP, CAPM, Project Management Professional, Certified Associate in Project Management, Project Management Institute są zarejestrowanymi znakami towarowymi Project Management Institute, Inc. AgilePMO, posiada status Project Management Institute Authorized Training Partner® Premier (ATP® Premier).