Webinar Agile

Rozwój technologii, rosnące wymagania klienta, konkurencja oraz wzrost znaczenia innowacji wpływają na złożoność i ryzykowność przedsięwzięć, wymuszając na organizacjach większą elastyczność i efektywność działania. Dziś liczy się, jak szybko tworzymy nowe możliwości, kreujemy nowe pomysły oraz jak szybko dostarczamy nową wartość klientowi. Era wiedzy, która na początku lat 90. XX w. nastąpiła po epoce industrialnej, powoli ustępuje erze interakcji i kreatywności – społeczeństwa sieciowego. Twórczy proces pracy, w którym uczestniczy pracownik-kreator, wymaga autonomii i swobody działania i wymusza na organizacjach nowy sposób myślenia. Dlatego też zwinność (ang. agile) zyskuje na znaczeniu. Często jeszcze kojarzona z IT i produkcją oprogramowania, dziś zwinność dotyka wszystkich obszarów organizacji niezależnie od branży.

Podczas webinaru poruszymy następujące tematy:

  • Co to jest Agile i skąd się wziął?
  • Na czym polega zwinne myślenie?
  • Zwinne działanie – metody i praktyki Agile
  • Kiedy stosować podejście zwinne, a kiedy tradycyjne będzie lepszym wyborem?

Forma zajęć
Interaktywny webinar z elemantami quizu i praktycznych ćwiczeń.

Prowadzenie szkolenia
Trener posiadający kompetencje merytoryczne oraz bogate, wieloletnie doświadczenie  praktyczne z umiejętnością przekazywania wiedzy. Z najwyższą starannością, dostosujemy  prowadzenie szkolenia do potrzeb oraz wymagań organizacji.

Warunki uczestnictwa
Brak wymagań.

Grupa: do 100 osób
Czas trwania: 1,5-2h (online/ zdalne).