Polski Certyfikat BPMN- aktualizacja i przygotowanie do egzaminu

Autor: Iwona Kula

Ważna aktualizacja! Kwalifikacja rynkowa „Modelowanie i analizowanie procesów biznesowych zgodnie z Business Process Model and Notation”, została włączona do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Certyfikat podstawowych kompetencji BPMN (Certificate of Basic BPMN Competence), oficjalnie potwierdza, że kandydat posiada wiedzę i umiejętności w zakresie modelowania i analizy procesów biznesowych.

Już od kwietnia 2024 r. certyfikat BPMN będzie ważny 5 lat od daty wystawienia. Możliwe jest jego przedłużenie.

Aby przedłużyć certyfikat BPMN, wymagane są:

 • Potwierdzenie udziału w modelowaniu procesów biznesowych zgodnie z Business Process Model and Notation (BPMN) przez co najmniej 50 dni roboczych łącznie, licząc od daty uzyskania kwalifikacji, z czego co najmniej 10 dni roboczych w ostatnim roku obowiązywania.
 • Dokumenty poświadczające udział w zajęciach edukacyjnych, dotyczących zagadnień objętych kwalifikacją rynkową w ciągu ostatnich dwóch lat obowiązywania certyfikatu, obejmująca co najmniej 16 godzin zegarowych łącznie. Zajęcia edukacyjne powinny być poświęcone na aktualizację wiedzy m.in. mogą być to: konferencje, warsztaty, szkolenia, studia, prace naukowe lub wykłady.

Pełne obwieszczenie Ministra znajduje się pod adresem:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WMP20220001227

Egzamin prowadzony przez instytucję certyfikującą, ma formę testu i trwa 3 godziny zegarowe.
Można go zdawać w języku polskim i w języku angielskim.

 • Przed egzaminem uczestnik musi podpisać wydrukowaną kartę zgłoszenia na egzamin oraz zapoznać się z Regulaminem egzaminu.
 • Uczestnik powinien posiadać dokument tożsamości lub paszport.
 • Każdy zdający otrzymuje formularz testu, 2 kartki A3 na diagramy oraz papier do notatek.
 • W trakcie trwania egzaminu nie można korzystać z książek i pomocy naukowych.
 • Na egzamin składa się łącznie 20 pytań testowych i 1 model. Można uzyskać maksymalnie 35 pkt. Egzamin zalicza uzyskanie co najmniej 21 pkt (60%).
 • Zaliczenie egzaminu jest potwierdzeniem kompetencji w zakresie kwalifikacji „Modelowanie i analizowanie procesów biznesowych zgodnie z Business Process Model and Notation” (ang. Qualification certificate – Modelling and analysing business processes in accordance with the Business Process Model and Notation).

Czy certyfikat BPMN może odmienić ścieżkę zawodową?

Dogłębne zrozumienie procesów biznesowych, większa świadomość i zaufanie swoim umiejętnościom, z pewnością otworzy drogę do wprowadzania innowacyjnych rozwiązań, sprawnie i niezawodnie zwiększając efektywność i pomagając Twojej organizacji osiągnąć szczyt wydajności.

Nie zwlekaj! Weź udział w naszym szkoleniu „Modelowanie procesów z użyciem notacji BPMN”, które pozwoli nie tylko skuteczniej konkurować na rynku dzisiaj, ale także zapewni wiedzę potwierdzoną certyfikatem, która ułatwi sukces w przyszłości. Nasze szkolenie stanowi klucz do szybkiego podnoszenia wiedzy, ma formę intensywnych zajęć i jest opracowane w taki sposób, aby jak najlepiej przygotować kandydata do zdania egzaminu, zarówno od strony merytorycznej, jak i technik rozwiązywania zestawu pytań egzaminacyjnych.

Zostań certyfikowanym specjalistą, aby bezpośrednio przełożyło się na następujące korzyści takie jak: uprawnienia nowym kompetencjom, awanse, podwyżki, nowe możliwości zawodowe, a także przewagę wśród branżowych współpracowników i na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy.

Dla organizacji potwierdzenie kompetencji pracowników, pomaga zwiększyć jej konkurencyjność oraz dopasowanie do wymogów i trendów rynkowych. To potwierdzenie kompetencji pracowników, może być przydatne dla firmy, pokazując, że jej pracownicy znają terminologię, strukturę oraz podstawowe koncepcje w swojej dziedzinie.

Pracodawca, zatrudniający pracowników posiadających certyfikat BPMN, ma do dyspozycji pracowników o odpowiedniej wiedzy, mających potencjał rozwojowy, perspektywiczne myślenie i o szerokich horyzontach.

Certyfikat BPMN stanowi:

 • Potwierdzenie umiejętności i wiedzy w zakresie modelowania i analizy procesów biznesowych, co może być przydatne w karierze zawodowej lub dalszej edukacji.
 • Dodanie certyfikatu do CV może zwiększyć atrakcyjność kandydata w oczach pracodawców, pokazując jego zaangażowanie w ciągłe doskonalenie się.
 • Wzmocnienie wiarygodności poprzez certyfikat od uznanej i renomowanej instytucji, czyli Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk, która wydaje poświadczenie. Podnosi to poziom zaufania do posiadacza certyfikatu.
 • Przewagę konkurencyjną na rynku pracy, gdyż posiadanie certyfikatu może być różnicującym czynnikiem między kandydatami o podobnych kwalifikacjach.
 • Wzmocnienie rozwoju osobistego w procesie zdobywania certyfikatu, co może przyczynić się do poszerzenia lub zdobycia nowej wiedzy, jak również umiejętności i doświadczenia.
 • Prestiż,  ponieważ jest onszczególnie ceniony w branży i może dodatkowo podnieść reputację jego posiadacza.
 • Możliwość networkingu. Networking łączy posiadaczy certyfikatu BPMN w globalną społeczność osób zainteresowanych tym obszarem, co może otworzyć drzwi do nowych możliwości zawodowych i biznesowych.
 • Zaangażowanie w doskonalenie. Posiadanie certyfikatu pokazuje zaangażowanie jednostki w ciągłe doskonalenie się oraz chęć podnoszenia jakości swojej pracy lub kariery.

Egzamin BPMN odbywa się stacjonarnie w siedzibie jednostki certyfikującej: Instytucie Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Na życzenie możliwe jest przeprowadzenie egzaminu dla grup zamkniętych (min. 8 osób) w dowolnym miejscu i czasie.

Serdecznie polecamy i zapraszamy do udziału!