IREB CPRE przygotowanie do egzaminu

Zapraszamy do kolejnej części cyklu publikacji mających na celu omówienie głównych punktów w programie certyfikacji IREB oraz wspierających przygotowanie do egzaminu certyfikacyjnego IREB CPRE. Przedmiotem tej części publikacji będą podstawowe zasady inżynierii wymagań. IREB opracowało zestaw kluczowych zasad, które stanowią swego rodzaju wytyczne i wskazówki mające zastosowanie do wszystkich czynności zadań i działań w ramach […]

IREB CPRE przygotowanie do egzaminu

Punktem startowym naszych rozważań będzie wyjaśnienie pojęcia inżynierii wymagań.  Dyscyplina zdefiniowana jest w sylabusie IREB następująco: Celem IW jest specyfikowanie i zarządzanie wymaganiami dla systemów w taki sposób, aby wytwarzane i wdrażane systemy spełniały oczekiwania i potrzeby interesariuszy. Co to tak naprawdę oznacza? Czym jest inżynieria wymagań? Wyobraźmy sobie następującą sytuację. Żyjesz w zgiełku dużego […]

IREB CPRE, syllabus

Certyfikat IREB CPRE (Certified Professional for Requirements Engineering), to najbardziej rozpoznawany na świecie certyfikat poświadczający kwalifikacje w obszarze inżynierii wymagań. Certyfikat przyznawany jest po zdaniu egzaminu (który na poziomie podstawowym ma formę testu wyboru i jest dostępny w wielu językach). Dokładna struktura certyfikacji IREB opisana jest na stronie. Jeśli zastanawiasz się nad przystąpieniem do tej […]

Nowa era Phishingu

Ostatni czas pokazał dużą popularność usług opartych na AI, usługi takie jak Chat GPT z jednej strony zachwycają swoimi możliwościami z drugiej mogą nieść za sobą ryzyko. Pierwszą kwestią, która może budzić wątpliwości jest to, czy pracownik przypadkiem nie karmi algorytmy danymi naszej firmy aby ułatwić sobie pracę. Tu dobrym przykładem jest Samsung, który jak […]

Certyfikaty AXELOS Global Best Practice

Od stycznia 2023 r. certyfikaty AXELOS Global Best Practice: ITIL®4, PRINCE2®, PRINCE2® Agile, MSP®, M_o_R®, MoP®, P3O®, MoV®, AgileSHIFT®, RESILIA®, nie są już dożywotnie i będą wydawane z datą odnowienia. Wszyscy posiadacze wymienionych certyfikatów, mogą odnowić je w ciągu trzech lat od pierwotnej daty certyfikacji. Okres ważności certyfikatu to 3 lata. Zasady odnowienia certyfikatów AXELOS: […]

Zarządzanie projektami PRINCE2 kluczowe korzyści

Metodyka PRINCE2®, to zbiór najlepszych praktyk zarządzania projektami, która zyskała uznanie i status najczęściej stosowanej metodyki zarządzania projektami. PRINCE2® (ang. Projects IN Controlled Environments – projekty w sterowalnych środowiskach), zapewnia wypróbowany i sprawdzony sposób działania, który jest obecny w większości krajów na całym świecie. Metodyka posiada szerokie możliwości dostosowania jej w każdego rodzaju projekcie, o […]

ITIL 4 – jak wygląda nowa ścieżka certyfikacji, schemat

ITIL® Foundation w wersji 4, jest dostępny od lutego 2019 i stanowi fundament nowego systemu certyfikacji. Certyfikat ITIL® 4 Foundation jest niezbędny do uzyskania wyższych kwalifikacji ITIL® 4, stanowi wstęp do wyższych poziomów. ITIL 4 Schemat certyfikacji ITIL 4 składa się z następujących poziomów: ● ITIL Foundation ● ITIL Managing Professional ● ITIL Strategic Leader […]

Egzaminy ITIL 4 i PRINCE2

Organizacja  PeopleCert z dniem 1 lutego 2022 roku, dokonała zmian dotyczących realizacji szkoleń oraz formy dostarczania egzaminów AXELOS. Istotną zmianą jest ujednolicona i obecnie jedyna dostępna opcja egzaminu, który jest prowadzony w formie nadzorowanej on-line (proctored on-line exam). W ramach globalnych usprawnień, system PeopleCert zapewnia uczestnikom możliwość przystąpienia do zdalnego egzaminu z udziałem osoby nadzorującej […]

Nowe oblicze ITIL wersja 4 – ewolucja czy rewolucja?

ITIL v4 prezentuje bardzo wyraźne zmiany w podejściu w zakresie stopnia synergii dostawców i odbiorców usług, których kluczowym celem jest współtworzenie wartości (VALUE CO-CREATION), z których korzyści (OUTCOMES) odnoszą obie strony tej relacji. Nowy paradygmat usługowy kładzie szczególny nacisk na świadomość wzajemnych zależności w zakresie praw i obowiązków dawcy (SERVICE PROVIDER) oraz biorcy usług (SERVICE […]